2010 година

9. ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ „НАУКА 2010” - БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО -13-16 декември 2010 г.

8. ХV национална историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” - 27-28 ноември 2010 г.

7. МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2010: Заключителна конференция: "СБЛИЖАВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ", 29.10.2010 год.

6. Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна, 1 октомври 2010 година

5. "Седмица на водното спасяване 2010 " - Варна 19 - 25 юли 2010 г.

6. Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна, 1 и 2 октомври 2010 година

4. Национална научно-практическа конференция за морско образование и квалификация "BulMET' 2010", Варна, 17 юни 2010 година

3. Информация за научни форуми, публикувана на сайта на Съюза на учените в България

2. Научна конференция на Русенския университет, посветена на Деня на народните будители, 29-30 октомври 2010 година

1. Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, 1-2 юли 2010 година, Варна