2012 г.

7. 5 декември 2012 г.: Публична лекция на тема „Икономическото управление в Европейския съюз и изходът от съвременната криза“.

6. 24-25 ноември 2012 г.: Научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. Програма.

5. 12 ноември 2012 г.: Секция "Икономически науки" към Съюза на учените - Варна организира кръгла маса

4. 26 октомври 2012 г.: "Месец на науката -Варна 2012"- Заключителна конференция: "Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие"

3. 28 септември 2012 г.: Научна конференция: "Културното наследство на Варна"

2. 28-29 юни 2012 г.: Деветата международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети”

1. 19 - 26 юни 2012 г.: Седмица на водното спасяване