Научни форуми

 

* * *

2020 година

24 юли 2020 г.: Уважаеми колеги, Управителният съвет на Съюза на учените - Варна Ви уведомява, че Месецът на науката 2020 ще се състои! На заседание на управителния съвет на СУ-Варна, на 15 септември 2020 г., ще се реши окончателно дали конференциите ще се провеждат присъствено или виртуално, за което ще Ви уведомим своевременно. Моля да продължите научната си работа, за да бъдете готови с докладите в срок. Ще се постараем да осигурим минимален срок от 1 месец от публикуване на вторите съобщения за конференциите до самите конференции. За Ваше улеснение качваме изискванията за оформление на докладите за първата конференция - Културното наследство на Варна и черноморския регион 2020. :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2019 година

25 октомври 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019" :: Покана ::

27 септември 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А (Заявка за участие, MS Word) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2018 година

26 октомври 2018 г.: "Месец на науката" - Варна 2018: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2018"

28 септември 2018 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Формуляр А (Заявка за участие) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон за доклад

 

* * *

2017 година

29 септември 2017 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

27 октомври 2017 г.: "Месец на науката"- Варна 2017: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2017"

 

* * *

2016 година

18-24 юли 2016 г.: Седмица на водното спасяване 2016

30 септември 2016 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

28 октомври 2016 г.: "Месец на науката"- Варна 2016: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2016"

25-27 ноември 2016 г.: XXI Национална конференция "България в световната история и цивилизации - дух и култура "

 

* * *

2015 година

21-21 ноември 2015 г.: XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”, Варна

30 октомври 2015 г.: "Месец на науката"- Варна 2015: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2015"

1 октомври 2015 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2014 година

22–23 ноември 2014 г.: XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”

31 октомври 2014 г.: "Месец на науката"- Варна 2014: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2014"

26 септември 2014 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2013 година

23-24 ноември 2013 г.: XVIII национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” Акцент „Морската история по българските земи”

16 май 2013 г.: Кръгла маса на тема: "Космични стандарти в шедьоврите на Варненския некропол"

27-28 септември 2013 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

25 октомври 2013 г.: "Месец на науката Варна 2013": Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото"

 

* * *

2012 година

5 декември 2012 г.: Публична лекция на тема „Икономическото управление в Европейския съюз и изходът от съвременната криза“.

24-25 ноември 2012 г.: Научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. Програма.

12 ноември 2012 г.: Секция "Икономически науки" към Съюза на учените - Варна организира кръгла маса

26 октомври 2012 г.: "Месец на науката -Варна 2012"- Заключителна конференция: "Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие"

28 септември 2012 г.: Научна конференция: "Културното наследство на Варна"

28-29 юни 2012 г.: Деветата международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети”

19-26 юни 2012 г.: Седмица на водното спасяване

 

* * *

2011 година

5 декември 2011 г.: Научна конференция "Съвременните тенденции във военноморската наука"

26-27 ноември 2011 г.: Научна конференция "България в световната история и цивилизация - дух и култура" ( Web сайт на конференцията http://www.istor-konf-varna.com )

28 октомври 2011 г.: "Месец на науката Варна 2011" - заключителна конференция "Образование, наука, бизнес - двигатели на развитието"

1 октомври 2011 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

6-8 октомври 2011 г.: Юбилейна национална научна конференция "Човекът и вселената"- гр. Смолян

 

* * *

2010 година

13-16 декември 2010 г.: ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ „НАУКА 2010” - БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

27-28 ноември 2010 г.: ХV национална историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

29 октомври 2010 г.: МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2010: Заключителна конференция: "СБЛИЖАВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

1 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

19-25 юли 2010 г.: "Седмица на водното спасяване 2010 " - Варна

1-2 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

17 юни 2010 г.: Национална научно-практическа конференция за морско образование и квалификация "BulMET' 2010", Варна

17 юни 2010 г.: Информация за научни форуми, публикувана на сайта на Съюза на учените в България

29-30 октомври 2010 г.: Научна конференция на Русенския университет, посветена на Деня на народните будители

1-2 юли 2010 г.: Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна