Научни форуми

 

* * *

2019 година

25 октомври 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019" :: Покана ::

27 септември 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А (Заявка за участие, MS Word) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2018 година

26 октомври 2018 г.: "Месец на науката" - Варна 2018: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2018"

28 септември 2018 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Формуляр А (Заявка за участие) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон за доклад

 

* * *

2017 година

29 септември 2017 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

27 октомври 2017 г.: "Месец на науката"- Варна 2017: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2017"

 

* * *

2016 година

18-24 юли 2016 г.: Седмица на водното спасяване 2016

30 септември 2016 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

28 октомври 2016 г.: "Месец на науката"- Варна 2016: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2016"

25-27 ноември 2016 г.: XXI Национална конференция "България в световната история и цивилизации - дух и култура "

 

* * *

2015 година

21-21 ноември 2015 г.: XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”, Варна

30 октомври 2015 г.: "Месец на науката"- Варна 2015: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2015"

1 октомври 2015 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2014 година

22–23 ноември 2014 г.: XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”

31 октомври 2014 г.: "Месец на науката"- Варна 2014: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2014"

26 септември 2014 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2013 година

23-24 ноември 2013 г.: XVIII национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” Акцент „Морската история по българските земи”

16 май 2013 г.: Кръгла маса на тема: "Космични стандарти в шедьоврите на Варненския некропол"

27-28 септември 2013 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

25 октомври 2013 г.: "Месец на науката Варна 2013": Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото"

 

* * *

2012 година

5 декември 2012 г.: Публична лекция на тема „Икономическото управление в Европейския съюз и изходът от съвременната криза“.

24-25 ноември 2012 г.: Научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. Програма.

12 ноември 2012 г.: Секция "Икономически науки" към Съюза на учените - Варна организира кръгла маса

26 октомври 2012 г.: "Месец на науката -Варна 2012"- Заключителна конференция: "Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие"

28 септември 2012 г.: Научна конференция: "Културното наследство на Варна"

28-29 юни 2012 г.: Деветата международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети”

19-26 юни 2012 г.: Седмица на водното спасяване

 

* * *

2011 година

5 декември 2011 г.: Научна конференция "Съвременните тенденции във военноморската наука"

26-27 ноември 2011 г.: Научна конференция "България в световната история и цивилизация - дух и култура" ( Web сайт на конференцията http://www.istor-konf-varna.com )

28 октомври 2011 г.: "Месец на науката Варна 2011" - заключителна конференция "Образование, наука, бизнес - двигатели на развитието"

1 октомври 2011 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

6-8 октомври 2011 г.: Юбилейна национална научна конференция "Човекът и вселената"- гр. Смолян

 

* * *

2010 година

13-16 декември 2010 г.: ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ „НАУКА 2010” - БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

27-28 ноември 2010 г.: ХV национална историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

29 октомври 2010 г.: МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2010: Заключителна конференция: "СБЛИЖАВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

1 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

19-25 юли 2010 г.: "Седмица на водното спасяване 2010 " - Варна

1-2 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

17 юни 2010 г.: Национална научно-практическа конференция за морско образование и квалификация "BulMET' 2010", Варна

17 юни 2010 г.: Информация за научни форуми, публикувана на сайта на Съюза на учените в България

29-30 октомври 2010 г.: Научна конференция на Русенския университет, посветена на Деня на народните будители

1-2 юли 2010 г.: Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна