Фотогалерия

22 април 2010 година: Общо събрание на Съюза на учените - Варна