Предстоящи събития и новини

1 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

1 септември 2021 г.: Обръщение
     Уважаеми колеги-учени, приятели,
     Месецът на науката 2021 г. отново трябва да бъде организиран в тревожна и напрегната обстановка, в разгара на нова КОВИД-19 вълна у нас. В момента не може да се предвиди как ще се развие обстановката до датата на началната конференция в края на мес. септември.
     Като медик дълбоко вярвам, че творческата дейност дава упование и психологичен комфорт в подобна ситуация. Именно затова от името на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с удоволствие Ви каня за участие в Дванадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, предварително планирана за 30 септември 2021 г. Ако обстановката позволи, ще организираме конференцията на подходящо място, а ако това не е възможно – виртуално. Ще проявим разбиране и тези от вас, които са възпрепятствани да участват по единия или другия начин, ще могат директно да представят докладите си за отпечатване в сборника „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Очаквайте окончателното решение на УС на 23 септември! А дотогава, изпращайте заглавия за участие.
     Надяваме се на Вашето активно и отговорно участие за поредната успешна Конференция!
     С уважение,
     Проф. В. Йотова, дмн
     П-л на УС на СУВ

15 юни 2021 г.: СУБ публикува условията за почивка в МДУ "Фредерик Жолио Кюри" през лятото на 2021 г. :: Информация :: Заявка (.doc) ::

11 юни 2021 г.: На основание чл. 25. (1) от Устава на Съюза на учените – Варна, Управителният съвет на Съюза свиква на 24.06.2021 г. (четв.) от 14:00 часа в Първа аудитория на МУ – Варна (ул. Марин Дринов 55) ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, като кани на форума всички членове на сдружението :: Покана :: Отчет за дейността :: Финансов отчет :: Отчет на КС :: Предложение за УС и КС :: Проект за бюджет ::

11 март 2021 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет чрез Google meet на 11.03.2021 г. (четвъртък) в 13:30 ч. - https://meet.google.com/pff-grfa-omp

Архив на новините

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.