Предстоящи събития и новини

15 юни 2021 г.: СУБ публикува условията за почивка в МДУ "Фредерик Жолио Кюри" през лятото на 2021 г. :: Информация :: Заявка (.doc) ::

11 юни 2021 г.: На основание чл. 25. (1) от Устава на Съюза на учените – Варна, Управителният съвет на Съюза свиква на 24.06.2021 г. (четв.) от 14:00 часа в Първа аудитория на МУ – Варна (ул. Марин Дринов 55) ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, като кани на форума всички членове на сдружението :: Покана :: Отчет за дейността :: Финансов отчет :: Отчет на КС :: Предложение за УС и КС :: Проект за бюджет ::

11 март 2021 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет чрез Google meet на 11.03.2021 г. (четвъртък) в 13:30 ч. - https://meet.google.com/pff-grfa-omp

Архив на новините

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.