Предстоящи събития и новини

12 февруари 2019 г.: Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава на СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 13 март 2019 ч., сряда, от 11:00 часа в Големия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" 1 :: ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД :: Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено на 23 януари 2019 г.

07 февруари 2019 г.: Информация за пролетните промоции 2019 на МДУ "Фредерик Жолио-Кюри", к.к. "Св. св. Константин и Елена" – Варна и обновения СПА център :: Информация :: Ценоразпис за балнеологични услуги

Архив на новините

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.