Предстоящи събития и новини

05 октомври 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" :: Второ съобщение ::

29 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна"

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги,
Поради сравнително малкия брой заявени участия и възможността за пълно спазване на противоепидемичните мерки, конференцията „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2021“, ще се проведе от 10 часа на 30 септември 2021 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“).
Конференцията ще се проведе при следния дневен ред:
Откриване – 10.00 – 10.15 ч.
Доклади
10.15 – 10.30 – д-р Невян Митев, "Медни монети на Жечпосполита (XVII в.) от фонда на ПМБД-1444 г."
10.30 – 10.45 – Иван Апостолов, полк.от запаса, „Аероклуб „Валери Чкалов“
10.45 – 11.00 – д-р арх. Надя Стаматова, „Имерсивни технологии (насложена реалност, виртуална реалност, смесена реалност) за презентиране на цифрови модели на сгради от културното наследство на Варна, България“
11.00 – 11.15 – Кирил Кирилов, „Хипотеза за развитие на обществата в следствие на взаимодействие с оцелели древни библиотеки“
11.15 – 11.30 – доц. д-р Геновева Михова, „Социалната протекция на духовната култура във Варна и областта през 70-80-те години на ХХ век“
11.30 – 11.45 – инж. Антони Ангелов, „Ползване на термо-фотограметрия за цифрови енергийни модели на културното наследство на Варна, България“
11.45- 12.00 – Николай Увалиев, „Древната столица на Шумер е внук на легендарната Варна“
12.00 – 12.15 – Димитър Чанев, „Към Плиска - от Онгъла през Варна“
12.15 – 12.30 – д-р Ваня Колева, „30 години сдружение на писатели – Варна“
12.30 – 12.45 – Жаклин Бодурова, Масис Хаджолян, „Историята говори: Арменско народно читалище – Варна
12.45 – 13.00 – проф. д-р Теодора Димитрова, д.м., „Опасни медицински практики, свързани с експозиция на кръв и телесни течности при рисков медицински персонал“
13.30 – 13.45 – Светослав Аджемлерски, „Царското селище и крепост край село Царевци, Варненска област“
13.45 – 14.00 – Светлозар Попов, „Морският транспортен център Варна през ранната бронзова епоха“
14.00 – 14.15 – дипл. инж. Веселин Тракийски, „Запазването на книгите от Златния век“
Ще има Възможност за прожекция и микрофон. Моля да носите докладите си на флашка.
По време на конференцията авторите ще имат възможност да получат копие от отпечатаните книжки „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” 2020 г.

28 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна"

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги,
Поради сравнително малкия брой заявени участия и възможността за пълно спазване на противоепидемичните мерки, конференцията „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2021“, ще се проведе от 10 часа на 30 септември 2021 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“).
Конференцията ще се проведе при следния дневен ред:
Откриване – 10.00 – 10.15 ч.
Доклади
10.15 – 10.30 – Светослав Аджемлерски, „Царското селище и крепост край село Царевци, Варненска област“
10.30 – 10.45 – Иван Апостолов, полк.от запаса, „Аероклуб „Валери Чкалов“
10.45 – 11.00 – Светлозар Попов, „Морският транспортен център Варна през ранната бронзова епоха“
11.00 – 11.15 – Кирил Кирилов, „Хипотеза за развитие на обществата в следствие на взаимодействие с оцелели древни библиотеки“
11.15 – 11.30 – доц. д-р Геновева Михова, „Социалната протекция на духовната култура във Варна и областта през 70-80-те години на ХХ век“
11.30 – 11.45 – инж. ас. д-р Ивайло Иванов, „Оценка на риска и определяне на възможностите за намаляването му при превоз на отработено ядрено гориво с баржа „Наутилус” по река Дунав от пристанището на АЕЦ „Козлодуй” до пристанището на площадка „Белене”
11.45- 12.00 – Николай Увалиев, „Древната столица на Шумер е внук на легендарната Варна“
12.00 – 12.15 – Димитър Чанев, „Към Плиска - от Онгъла през Варна“
12.15 – 12.30 – Катя Вангелова, „30 години сдружение на писатели – Варна“
12.30 – 12.45 – Жаклин Бодурова, Масис Хаджолян, „Историята говори: Арменско народно читалище – Варна.
Ще има Възможност за прожекция и микрофон. Моля да носите докладите си на флашка.
По време на конференцията авторите ще имат възможност да получат копие от отпечатаните книжки „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” 2020 г.
Ако има колеги, които желаят да участват, но все още не са подали заглавие, моля да го направят най-късно днес, 28.09.2021 г., до края на работния ден, на е-мейла на Съюза (su-varna@abv.bg).

1 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

1 септември 2021 г.: Обръщение
     Уважаеми колеги-учени, приятели,
     Месецът на науката 2021 г. отново трябва да бъде организиран в тревожна и напрегната обстановка, в разгара на нова КОВИД-19 вълна у нас. В момента не може да се предвиди как ще се развие обстановката до датата на началната конференция в края на мес. септември.
     Като медик дълбоко вярвам, че творческата дейност дава упование и психологичен комфорт в подобна ситуация. Именно затова от името на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с удоволствие Ви каня за участие в Дванадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, предварително планирана за 30 септември 2021 г. Ако обстановката позволи, ще организираме конференцията на подходящо място, а ако това не е възможно – виртуално. Ще проявим разбиране и тези от вас, които са възпрепятствани да участват по единия или другия начин, ще могат директно да представят докладите си за отпечатване в сборника „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Очаквайте окончателното решение на УС на 23 септември! А дотогава, изпращайте заглавия за участие.
     Надяваме се на Вашето активно и отговорно участие за поредната успешна Конференция!
     С уважение,
     Проф. В. Йотова, дмн
     П-л на УС на СУВ

15 юни 2021 г.: СУБ публикува условията за почивка в МДУ "Фредерик Жолио Кюри" през лятото на 2021 г. :: Информация :: Заявка (.doc) ::

11 юни 2021 г.: На основание чл. 25. (1) от Устава на Съюза на учените – Варна, Управителният съвет на Съюза свиква на 24.06.2021 г. (четв.) от 14:00 часа в Първа аудитория на МУ – Варна (ул. Марин Дринов 55) ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, като кани на форума всички членове на сдружението :: Покана :: Отчет за дейността :: Финансов отчет :: Отчет на КС :: Предложение за УС и КС :: Проект за бюджет ::

11 март 2021 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет чрез Google meet на 11.03.2021 г. (четвъртък) в 13:30 ч. - https://meet.google.com/pff-grfa-omp

Архив на новините

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.