Предстоящи събития и новини

20 март 2019 г.: Уважаеми дами и господа, заповядайте на публичната лекция на проф. Иван Димитров от Медицински университет - Варна на тема "Болестта Алцхаймер", която ще се проведе на 29 март 2019 г. (петък) от 15:00 часа в Дома на профсъюзите на ул. "Христо Самсаров" № 3-б.

01 март 2019 г.: Награда за млади учени, работещи в научни звена на територията на Варненски регион. Наградата се състои от Грамота и парична сума от 1000 лв. и ще бъде тържествено връчена на годишното Общо събрание на СУВ на 30 май 2019 г. Съревнованието ще се състои в 2 научни направления: "Медицина и спорт" и "Социални, стопански и правни науки". Срокът за подаване на документи е 15 април 2019 г. :: ОБЯВА ::

12 февруари 2019 г.: Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава на СУБ свиква заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 13 март 2019 ч., сряда, от 11:00 часа в Големия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" 1 :: ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД :: Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено на 23 януари 2019 г.

07 февруари 2019 г.: Информация за пролетните промоции 2019 на МДУ "Фредерик Жолио-Кюри", к.к. "Св. св. Константин и Елена" – Варна и обновения СПА център :: Информация :: Ценоразпис за балнеологични услуги

Архив на новините

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.