Съюз на учените - Варна

Управителен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност , научна степен, име, презиме, фамилия
ВУЗ или научен институт
Председател:

Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

Членове:
1
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"
2
Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. Медицински университет
3
Проф. Атанас Палазов
Институт по океанология
4
Доц. д-р Николай Минчев
Технически университет
5
Доц. д-р Антон Грозданов
Варненски свободен университет - Варна
6
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова
Институт по рибни ресурси
7
Доц. д-р Недко Димитров
Висше военноморско училище
8
Проф. д-р Цвета Зафирова
Икономически университет - Варна
9
Доц. д-р Румен Ненков, д.м.
Медицински университет

Контролен съвет,
избран на 1 юни 2017 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия
ВУЗ или научен институт
1
Икономически университет
2
Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.
Медицински университет
3
Д-р Йордан Бояджиев
Технически университет

Координатор на СУ – Варна :
докт. Полина Иванова


 

Управителен съвет,
избран на 6 юни 2013 г.


по ред
академична длъжност , научна степен, име, презиме, фамилия
ВУЗ или научен институт
Председател:
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Членове:
1
Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2
Проф. д-р Зоя Младенова
Икономически университет - Варна
3
Проф. Атанас Палазов
Институт по океанология
4
Проф. д-р Евгени Миланов
Център по хидро-и аеродинамика към ИМСТ към БАН
5
Доц. д-р Антон Грозданов
Варненски свободен университет - Варна
6
Технически университет
7
Доц. д-р Иван Иванов
Технически университет
8
Проф. д.-р. Росен Маджов, д.м.н.
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
9
Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"
10
проф. д.н Веселин Пейчев
Институт по океанология

Контролен съвет,
избран на 6 юни 2013 г.


по ред
академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия
ВУЗ или научен институт
1
Проф. д-р. Валентин Игнатов, д.м.н.
Медицински университет
2
Икономически университет
3
Д-р Йордан Бояджиев
Технически университет

Координатор на СУ – Варна : Гл. ас. д-р инж. Желязко Николов , ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

МАНДАТНА ПРОГРАМА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – КЛОН ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2017 ГОДИНА


 

Управителен съвет,
избран на 6 ноември 2009 г.


по ред
академична длъжност , научна степен, име, презиме, фамилия
ВУЗ или научен институт
Председател:
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Членове:
1
Доц. д-р Масис Хаджолян
Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"
2
Институт по рибни ресурси
3
Проф. д-р Дико Бошнаков
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
4
Технически университет
5
Икономически университет
6
Технически университет
7
Доц. д-р Иван Иванов
Технически университет
8
Проф. д.н. Росен Маджов
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
9
Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"
10
проф. д-р Веселин Пейчев
Институт по океанология „Фритьов Нансен” - БАН

МАНДАТНА ПРОГРАМА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – КЛОН ВАРНА 2010 – 2013 ГОДИНА


 

1.  Протоколи от Общи събрания на Съюза на учените - Варна  

1. Протокол от отчетно-изборното събрание, проведено на 6 ноември 2009 година

2. Протокол от събрание, проведено на 22 април 2010 година

3. Протокол от общо събрание, проведено на 14 април 2011 година ; Финансов отчет на Съюз на учените - Варна за 2010 год.

4. Протокол от общо събрание, проведено на 12 април 2012 година ; Финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2011г.

5. Протокол от отчетно-изборното събрание, проведено на 6 юни 2013 година;  Финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2012г.

6.  Финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2013 г

7. Протокол от общо събрание, проведено на 12 юни 2014 година

8.  Финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2014 г

9. Протокол от Общо събрание на Съюза на учените – Варна, проведено на 18.06.2015 г.

10. Протокол от Общо събрание на Съюза на учените – Варна, проведено на 16.06.2016 г.

11.  Финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2015 г.

12.  Финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2016 г.

13.  Годишен финансов отчет на Съюз на учените - Варна за 2017 г.

14.  Годишен финансов отчет на Съюз на учените - Варна за 2018 г.

15.  Годишен финансов отчет на Съюз на учените - Варна за 2019 г.

 

 2. Протоколи от заседания на Управителния съвет на Съюза на учените - Варна

2017 година

1. Протокол от 4 април 2017 година

 

Архив на протоколите