Съюз на учените - Варна

Секции


по ред
Научно направление
Председател
1
Технически науки
Д-р Любомир Камбуров от Технически университет - Варна
2
Медицина и дентална медицина
Проф. д-р Златислав Стоянов д.м.н. от Медицински университет- Варна
3
Социални, стопански и правни науки
Доц. д-р Галина Йолова от Икономически университет - Варна
4
Морски науки и технологии
Проф. д.т.н. Кирил Тенекеджиев,
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
5
Океанология
 Доц. д-р Траян Траянов , Институт по Океанология „Фритьоф Нансен”
6
Икономика Проф. д-р Цвета Зафирова - Икономически университет - Варна