Социална дейност

1. Почивка в Медународния дом на учените "Фредерик Жолио - Кюри", Варна