Социална дейност

1. Почивка в Международния дом на учените "Фредерик Жолио - Кюри", Варна