Член на Управителния съвет
на Съюза на учените - клон Варна

Проф.д-р Павел Георгиев Павлов

Павел Павлов

Роден на 3 декември 1945 г.

През 19 70 г. завършва Московски енергетичен институт, като инженер по компютърни науки, факултет „Кибирнетика”.

1973 г. – доктор по програмна организация

1983 г. – доцент по научната специалност „Планиране и управление на народното стопанство”

200 7 г. – професор по научната специалност 05. 0 2. 24 ” Организация и управление в извън производствената сфера” (Държавно управление и администрация ) ”

Месторабота и заемана длъжност:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, Заместник ректор по научно-изследователската дейност, акредитация и качество.

Дейност към СУБ:

От 1998 г. – Член на СУБ;

Обществена активност:

Член на Международната академия по комплексна безопасност

Член на Международната академия за информатизация ( International Academy for Information - IAI ) и Вицепрезидент на Българския й клон

Член на Европейската мрежа по Публична администрация ( EPAN ) – Лайден, Холандия

Член-наблюдател на международна мрежа на институти и училища по Публична администрация в ЦИЕ ( NISPAcee ) – Братислава, Словакия

Член-учредител и съпредседател на сдружение “Българо-Руска образователна асоциация”

Член-учредител и зам.председател на сдружение “Асоциация по Публична администрация”

Член на Управителния съвет на сдружение “Е-регион Варна”

Член на Управителния съвет на сдружение “Сертифициращ институт за общински служители за ЦИЕ”

Член на Управителния съвет на сдружение “Институт за европейска хармонизация и интеграция . ”

Научни интереси:

Държавно управление и администрация; Стратегическо управление в публичната сфера; Управление на проекти .

Научни награди:

Носител на награда „Варна” за наука за 2006 г. в областта на Обществените науки.

E-mail:pavlov_p@vfu.bg