За контакти

Пощенски адрес:

гр. Варна 9000,

ул. "Васил Друмев" № 73

Съюз на учените - Варна

***

тел: 052/978 576

***

Е-mail: polina_ivanova1983@abv.bg

***

Банкова сметка: BG82 CECB 9790 1097 1239 00, BIC: CECBBGSF, банка ЦКБ АД