Добре дошли на сайта на Съюза на учените - Варна!

Съюзът на учените – Варна е независима, доброволна, демократична, обществена творческо-професионална организация на български и чуждестранни учени, която има амбицията да бъде водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката и научните изследвания, като движещ фактор за развитието на Варненския регион.

Цел на нашата организация е и да подпомага европейската интеграция в сферата на науката и висшето образование, като адаптира условията в образователните и изследователски институции във Варненския регион към тези в страните от Европейския съюз. Основен приоритет в дейността ни е привличането и задържането на младите учени в страната.

Ние работим за превръщането на Съюза в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от научните организации на БАН, висшите училища и университети, както и от други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. В тази връзка имаме амбицията да бъдем модел на неправителствена и непартийна обществена организация, вписваща се в гражданското общество с приоритетни задачи по отстояването на правата на учените и научно-преподавателските кадри и подпомагането на тяхната научна дейност, социалната адаптация и организационни изяви.

Надявам се, че на сайта ще намерите необходимата Ви информация.

Мнения и предложения за подобряване на сайта може да изпращате на адрес: su-varna@abv.bg

Председател на Управителния съвет на Съюза на учените - Варна:
Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.