На 12.06.2014 г. във втора аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” се проведе Общо събрание на Съюза на учените – Варна.

Форумът премина при отлична организация, делово и конструктивно. Бяха представени, обсъдени и приети:

- отчетите за дейността на Съюза и на Контролния съвет за 2013 г.;

- бюджета за 2014 г.;

- изменение и допълнение на чл. 29 от Устава на сдружението;

- Мандатната програма на Управителния съвет за настоящия мандат;

- размера на членския внос за 2014 г.;

- предложенията на Управителния съвет за връчване на награди на Съюза на учените – Варна.

Общото събрание завърши с връчване на дипломи за членство на новоприети членове от Председателя на Управителния съвет на Съюза проф. д.в.н. Медникаров.
СНИМКИ