На 26 септември 201 4 г. в Пленарна зала на Община Варна се проведе научната конференция „Културното наследство на Варна”, организирана от Съюза на учените – Варна и Община Варна.

Форумът беше открит от проф. д. н. Боян Медникаров - председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна. Приветствие към участниците отправиха официалните гости – г-н Димитър Чутурков – зам.-областен управител на област с административен център Варна и г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна, който прочете и поздравителен адрес от името на г-н Иван Портних – кмет на Общината.

Участниците във форума презентираха 17 доклада, които ще бъдат публикувани в специален сборник. Деловата работа на научната конференция завърши с прожекцията на филм на National Geographic Channel за Варненската халколитна цивилизация, предоставен от д-р Светлозар Попов.

1
2
3 4