На 1 октомври 201 5 г. в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе научната конференция „Културното наследство на Варна” , организирана от Съюза на учените – Варна и Община Варна.

Форумът беше открит от проф. д. н. Боян Медникаров - председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна. Приветствие към участниците отправиха официалните гости – г-н Цветомир Петров – зам.-областен управител на област с административен център Варна и г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна.

Участниците във форума презентираха 19 доклада, които ще бъдат публикувани в специален сборник.

Паралелно с конференцията във фоайето на Планетариума се проведе изложба „60 години Българска енциклопедия”, организирана от Съюза на учените – Варна и Научно-информационен център „Българска енциклопедия” – БАН.
СНИМКИ