1На 30 октомври 2015 г. в навечерието на Деня на народните будители в гр. Варна се проведе научната конференция „Науката в служба на обществото - 2015”. Форумът беше заключителен в рамките на инициативата "Месец на науката" и беше организиран от Съюза на учените – Варна и Община Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьоф Нансен” и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.

Проф. д.в.н. Боян Медникаров - председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна откри конференцията във втора аудитория на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”.

Проф. Медникаров връчи награди, от името на Съюза, на изявени негови членове, както следва:

В пленарната сесия на конференцията беше представен доклад на тема „ Why we sleep?” от проф. Йозтюрк - ръководител на катедра по физиология в Тракийския университет в Одрин.

След пленарния доклад конференцията продължи със заседания по секции: „ Медицина и дентална медицина”, „Икономика”, „ Технически науки”, „Социални, стопански и правни науки”, „ Морски науки и технологии” и „Океанология” с общо над 90 доклада.

Поздравително писмо
СНИМКИ