На 1 октомври 2010 г. в гр. Варна се проведе научна конференция „Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация”, организирана от Съюз на учените – Варна, Община Варна, Технически университет – Варна и ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”, с подкрепата на фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието, младежта и науката.

Официални гости на научната конференция бяха:

- г-н Коста Базитов – Зам. кмет на Община Варна;

- г-н Николай Няголов - заместник областен управител на област с административен център Варна;

- отец Василий – Варненска и Великопреславска митрополия;

- чл.кор. проф. Дамян Дамянов – Председател на СУБ гр. София.

Освен официалните гости, в конференцията участваха:

- ректори на ВУЗ и директори на научни институти от града;

- районни кметове;

- представители на неправителствени организации;

- членовете на управителния съвет на Съюза на учените – Варна;

- и тъй като входа е свободен - граждани на град Варна.

Конференцията беше открита от проф. д.н. Боян Медникаров - председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна. Приветствия към участниците в конференцията отправиха официалните гости. Деловата работа на научната конференция включваше:

- представяне на резюмета на 11 доклада от автори, както следва:

= доц. д-р Христо Смоленов – Международна академия по българознание и култура – София;

= проф. дтн Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев – Технически университет – Варна;

= доц. д-р Георги Маринов – Медицински университет – Варна;

= проф. д-р Петко Димитров и доц. д-р Траян Траянов – Институт по океанология – БАН;

= д-р Светлозар Попов, д-р Румен Колев, Цанко Цанев от гр. Варна.

- представяне на монографията „Варна - праисторически център на металообработката” с автори: проф. дтн Руси Русев, д-р Владимир Славчев, доц. д-р Георги Маринов, д-р Йордан Бояджиев;

- прожекция на филма „Кодовете на Черноморската Атлантида” с автор доц. д-р Христо Смоленов.

Всички изложени материали са свързани с проведените изследвания на исторически артефакти, тематично свързани и даващи основание за издигане на хипотезата за „Свещено” знание на Варненската халколитна цивилизация.

В края на работата на конференцията „Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация” беше приета следната РЕЗОЛЮЦИЯ:

Ние, участниците в конференцията „Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация”, се обединяваме около констатацията, че културното наследство на Варненския некропол категорично доказва уникалността на свързаната с него цивилизация и правим следните предложения до представителите на държавната и местната власт: