На 10 май 2010 год. е подписано рамково споразумение между СУ-Варна и Университета Овидиус, гр. Констанца.

В споразумението се изявява желанието на Университета Овидиус за колективно членство в Съюза на учените - Варна, за обмяна на информация за научни форуми, за организиране и провеждане на съвместни мероприятия в интерес на учените от гр. Варна и гр. Констанца и в интерес на съответните региони.

Споразумението беше подписано от проф. Медникаров – председател на УС на СУ-Варна и проф. Николае Дура – зам. ректор на Овидиус университет, гр. Констанца.

1
2
3
4