На 18 май 2010 г. от 17.00 ч. в Планетариума на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" беше изнесена лекция на тема „Българското време – познато и непознато. Древният български циклов календар” от инж. Таньо Танев и ст. н. с. Ангел Манев, учени от БАН, работещи в областта на космическите и спътниковите изследвания. Мероприятието беше организирано от Съюз на учените – Варна.

Около 2 часа продължи словото на учените, посветено на хипотезите за връзките между съществуващите циклови календари – небесни и земни и ролята на българския циклов календар за формиране виждането на цивилизацията по този въпрос, издигнати на основата на сериозни интердисциплинарни изследвания. Лекцията предизвика дълга дискусия – доказателство за постигане на очаквания ефект от лекторите и интереса на обществеността към тази материя!

1
2
3
4