На 29 октомври 2010 год. се проведе заключителната конференция „Сближаване на културите на съвременната цивилизация“ от „Месец на науката Варна 2010“, организирана от Съюза на учените – Варна с подкрепата на Община Варна и Висшите учебни заведения в града.

Научната конференция протече по предварително обявения дневен ред. Пленарната сесия беше открита от председателя на УС на Съюза проф. Медникаров. В своето изказване той обобщи дейността на съюза, проведените мероприятия и предприетите действия на ръководството в интерес на целите на сдружението на учените, на града, на идеята за „народните будители“.

За особен принос за развитието на съюза, на основание решение на управителния съвет, бяха връчени награди, както следва:

Управителният съвет ще внесе предложение на следващото Общо събрание на съюза за награждаване, както следва:

проф. Петко Близнаков – секция „Социални, стопански и правни науки”

 

В пленарната сесия на конференцията бяха представени:

= Книгата на доц. Христо Смоленов „Тайното знание на Черноморската атлантида“

= Доклад на чл.- кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, Варненски свободен университет „Черноризец храбър”) "Сближаване, конфликти и трансформация на културите в условията на глобализация".

= Доклад на проф. д-р Росица Йорданова (Варненски свободен университет „Черноризец храбър”) „ЮНЕСКО като субектна глобалната културна политика” .

След обяд работата на научната конференция продължи по секции.

Представените доклади и материали ще бъдат публикувани в списание „Известия“.