1  

 

ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ

„НАУКА 2010”

 

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО

ПРОСТРАНСТВО

 

13 – 16 декември

РУСЕ
ВАРНА
БУРГАС
ПЛОВДИВ


13.12.2010

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ «АНГЕЛ КЪНЧЕВ»

 

09:30 – 09 : 5 0

Схеми за национална подкрепа на участието в FP 7 и в програма COST

Диана Попова, дирекция „Наука”, МОМН

 

09:50 – 1 0 :20

7РП: Информационни и комуникационни технологии

Мариета Попова, Българска асоциация на софтуерните компании

 

10: 2 0 – 1 0 : 4 0

Океани на бъдещето”: крос-тематичен конкурс

Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна биология–БАН

 

10 : 4 0 – 11: 0 0

Въпроси и отговори

КАФЕ - ПАУЗА

 

11: 0 0 – 1 1 : 2 0

7РП: Програма „ ХОРА ”

Диана Попова, дирекция „Наука”, МОМН

 

11: 2 0 – 1 1 : 4 0

7РП „ КАПАЦИТЕТИ ”: Международно сътрудничество /INCO/

Милена Главчева, дирекция „Наука”, МОМН

1 1 : 4 0 – 1 2 : 0 0

Черноморско регионално сътрудничество

Лора Павлова, дирекция „Наука”, МОМН

 

1 2 : 0 0 – 12: 2 0

Дигитални библиотеки за достъп до научна информация

Надя Живкова , дирекция „Наука”, МОМН

 

1 2 : 2 0 – 1 2 : 4 0

Информационна система „ Регистър на научната дейност в България ”

Диана Лесева , дирекция „Наука”, МОМН


14.12.2010

 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

ВАРНА

 

1 0 :00 – 1 0 :20

Схеми за национална подкрепа на участието в FP 7 и в програма COST

Диана Попова, дирекция „Наука”, МОМН

 

1 0:20 – 1 0 :50

7РП: Информационни и комуникационни технологии

Мариета Попова, Българска асоциация на софтуерните

компании

 

10:50 – 11:10

7РП: Храни, аграрни науки и биотехнологии

Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна

биология–БАН

 

11:10 – 11:30

Океани на бъдещето”: крос-тематичен конкурс

Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна

биология–БАН

 

11:30 – 1 1 :50

7РП „ КАПАЦИТЕТИ ”: Международно сътрудничество /INCO/

Милена Главчева, дирекция „Наука”, МОМН

 

11:50 – 12:30 Въпроси и отговори, КАФЕ - ПАУЗА

 

12:30 – 1 2 :50

7РП: Програма „ ХОРА ”

Диана Попова, дирекция „Наука”, МОМН

 

12:50 – 13:10

Черноморско регионално сътрудничество

Лора Павлова, дирекция „Наука”, МОМН

 

13:10 – 13:30

Дигитални библиотеки за достъп до научна информация

Надя Живкова , дирекция „Наука”, МОМН

13:30 – 13:50

Информационна система „ Регистър на научната дейност в България ”

Диана Лесева , дирекция „Наука”, МОМН

 


15.12. 2010

 

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. А. ЗЛАТАРОВ”

БУРГАС

 

1 0:00 – 1 0 :20

Схеми за национална подкрепа на участието в FP 7 и в програма COST

Диана Попова, дирекция „Наука”, МОМН

 

1 0:20 – 1 0 :50

7РП: Информационни и комуникационни технологии

Мариета Попова, Българска асоциация на софтуерните компании

 

10:50 – 11:10

7РП: Храни, аграрни науки и биотехнологии

Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна

биология–БАН

 

11:10 – 11:30

Океани на бъдещето”: крос-тематичен конкурс

Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна

биология–БАН

 

11:30 – 1 2 :00 Въпроси и отговори, КАФЕ - ПАУЗА

 

12:00 – 1 2 :20

7РП: Програма „ ХОРА ”

Диана Попова, дирекция „Наука”, МОМН

 

12:20 – 12:40

7РП „ КАПАЦИТЕТИ ”: Международно сътрудничество /INCO/

Милена Главчева, дирекция „Наука”, МОМН

 

12:40 – 13:00

Черноморско регионално сътрудничество

Лора Павлова, дирекция „Наука”, МОМН

 

13:00 – 13:20

Дигитални библиотеки за достъп до научна информация

Надя Живкова , дирекция „Наука”, МОМН

 

13:30 – 13:50

Информационна система „ Регистър на научната дейност в България ”

Диана Лесева , дирекция „Наука”, МОМН


16.12.2010

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

  

1 0:00 – 1 0 :20

Схеми за национална подкрепа на участието в FP 7 и в програма COST

Албена Вуцова, дирекция „Наука”, МОМН

 

1 0:20 – 1 0 :50

7РП: Информационни и комуникационни технологии

Мариета Попова, Българска асоциация на софтуерните компании

 

10:50 – 11:10

7РП: Храни, аграрни науки и биотехнологии

Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна

биология–БАН

 

11:10 – 11:30

Въпроси и отговори, КАФЕ - ПАУЗА

 

11:30 – 1 1 :50

7РП: Програма „ ХОРА ”

Албена Вуцова, дирекция „Наука”, МОМН

 

11:50 – 12:10

7РП „ КАПАЦИТЕТИ ”: Международно сътрудничество /INCO/

Милена Главчева, дирекция „Наука”, МОМН

 

12:10 – 12:30

Дигитални библиотеки за достъп до научна информация

Надя Живкова , дирекция „Наука”, МОМН

 

12:30 – 12:50

Информационна система „ Регистър на научната дейност в България ”

Диана Лесева , дирекция „Наука”, МОМН


Министерство на образованието, младежта и науката

2  

Дирекция „Наука”

Доц. д-р Албена Вуцова, директор

Тел. 9217 647

e - mail : a .vutsova @mon .bg

г-жа Милена Главчева, ст. експерт

Тел. 9217 645

e - mail : m .glavcheva @mon .bg

г-жа Лора Павлова, гл. експерт

Тел. 9217 545

e - mail : l .pavlova @mon .bg

г-жа Диана Попова, ст. експерт

Тел. 9217 646

e - mail : d .peeva @mon .bg

г-ца Надя Живкова, мл. експерт

Тел. 9217 633

e - mail : n.zhivkova@mon.bg

г-жа Диана Лесева

тел. 9217 536

e-mail: d.lesseva@mon.bg