На 14.04 .2011 г. в първа аудитория на Медицински университет се проведе Общо събрание на Съюза на учените-Варна. На форума присъстваха 61 съюзни члена. На събранието бяха разгледани и приети:

- отчетите за дейността на Съюза и на Контролния съвет за 2010 год.;

- бюджета за 2011 год.;

- размера на членския внос за 2011 год.;

- предложението на Управителния съвет за връчване на награди на Съюза на учените – Варна.

Бяха връчени дипломи за членство на новоприети членове.

Общото събрание премина делово, обсъжданията бяха конструктивни, оценките за работата – позитивни.
снимки