На 19.05.2011 г. под егидата на Съюза на учените - Варна и Медицински Университет - Варна се проведе "Ден на младите научни работници". Сутринта от 10.00 ч. в аудитория "Проф. д-р Вл. Иванов" се състоя лекция на тема "Научни постижения в областта на детското затлъстяване" на англ. език от проф. д-р Никълъс Стетлър от Университета на Пенсилвания, Детска болница "Филаделфия". Лекцията бе изнесена пред студенти 5 курс, стажант-лекари, специализанти и докторанти, както и пред титулярния състав на Катедрата по педиатрия.

Следобед на същия ден се проведе среща с млади научни работници относно начина на финансиране на научните изследвания и академичното израстване в САЩ. Имаше голям интерес и въпроси относно възможностите за финансиране на наши научни изследвания и докторанти. За съжаление, повечето млади хора се интересуваха по-скоро как могат да заминат и се реализират в САЩ, отколкото как могат да се реализират у нас. Изводът е, че не се визуализират достатъчно успехите в България, както и предимствата за тези, които изберат да останат. Това според ръководството на секция "Медицина" е свръх-сериозно предизвикателство.