На 28 октомври 2011 г. във втора аудитория на Медицинския университет “ Проф. д-р Параскев Стоянов” беше открита научната конференция „Образование, наука, бизнес – двигатели на развитието”. Форумът беше организиран от Съюза на учените – Варна и Община Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьов Нансен” и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.

Участие в научната конференция „Образование, наука, бизнес – двигатели на развитието” взеха както учени от цялата страна, така и представители на бизнеса.

Форумът беше открит от проф. д. в. н. Боян Медникаров - Председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна.

Приветствие към участниците в конференцията отправиха народният представител г-н Свилен Крайчев, Областният управител на Област с административен център гр. Варна - г-н Данчо Симеонов и проф. д. фз. н. Ангел Попов – Заместник-председател на Съюза на учените в България.

Със званието „Почетен член” на Съюза на учените – Варна бяха удостоени: доц. д-р Овид Фархи – Ректор на Технически университет – Варна; проф. д-р Петко Близнаков – секция „Социални, стопански и правни науки”; проф. д.т.н. Николай Минчев – секция „Технически науки” и проф. д-р Темелко Темелков – секция „Медицина и дентална медицина”. Наградите бяха връчени от проф. д. в. н. Боян Медникаров - Председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна.

Бяха представени пленарни доклади от проф. д-р Павел Павлов – Заместник-р ектор на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"; чл.-кор. проф. Стефан Воденичаров, д.т.н. – Директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с център по хидроаеродинамика и чл.-кор. проф. Димитър Бучков, д.т.н. – Доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Конференцията продължи със заседания по секции: „ Медицина и дентална медицина ”, „ Социални, стопански и правни науки ”, „Технически науки”, „Морски науки и технологии” и „Океанология” с общо над 50 доклада.

снимки