На 26 октомври 2012 г. се проведе научната конференция „ Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие”,посветена на 50 години Технически университет – Варна. Форумът, заключителен в рамките на инициативата "Месец на науката - Варна 2012", беше организиран от Съюза на учените – Варна и Община Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьов Нансен” и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.

Конференцията беше открита във втора аудитория на Медицински университет от Председателя на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна - проф. д. в. н. Боян Медникаров. Поздравление към участниците отправиха официалният гост на форума - доц. д-р Христо Бозов - Заместник-кмет на Община Варна и доц. д-р Христо Скулев – Заместник-ректор на Технически университет – Варна.

Проф. д.в.н. Боян Медникаров връчи награди на изявени членове на Съюза и институции. Със статуетка на Съюза на учените – Варна, за особени заслуги към Съюза, беше удостоен доц. д-р Иван Иванов – Технически университет – Варна. Със званието „Почетен член” на Съюза на учените – Варна, за неговата дългогодишна активна съюзна дейност, беше удостоен доц. д-р Масис Хаджолян – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Научен сътрудник I степен Иван Симеонов Иванов беше удостоен с „Почетен знак” на Съюза на учените – Варна, посмъртно, за активната му съюзна дейност и във връзка с 40 години от откриването на Варненския халколитен некропол. Със златна значка и грамота на Съюза на учените – Варна, за неговата дългогодишна активна съюзна дейност, беше удостоен проф. Кирил Иванов, д.м.н. Почетен диплом на Съюза на учените – Варна беше връчен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Институт по рибни ресурси – Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”.

В пленарната сесия бяха включени два доклада: „Предизвикателствата пред иновативното развитие на Североизточния район до 2020 г. и възможности на регионалните ВУЗ за подпомагането му” , представен от доц. д-р инж. Кирил Георгиев; и „Никола Йонков Вапцаров – талантлив възпитаник на Морското училище (1926-1932) и ярко поетическо дарование в световната духовна култура и морячеството”, представен от проф. д.пс.н. Илия Пеев.

След дискусията по пленарните доклади конференцията продължи със заседания по секции: „ Медицина и дентална медицина”, „Икономика”, „ Технически науки”, „ Социални, стопански и правни науки”, „ Морски науки и технологии” и „Океанология” с общо над 50 доклада.
СНИМКИ