На 28 септември 201 2 г. в Пленарна зала на Община Варна се проведе научната конференция „Културното наследство на Варна”, посветена на 250 години „История славянобългарска. Форумът беше организиран от Съюза на учените – Варна, съвместно с Община Варна, и се проведе под патронажа на министъра на културата г-н Вежди Рашидов.

Официални гости на конференцията бяха г-н Данчо Симеонов – Областен управител на област с административен център Варна и г-н Коста Базитов – Заместник-кмет по образованието в Община Варна .

Научната конференция „Културното наследство на Варна” беше открита от професор д. в. н. Боян Медникаров - Председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна. Приветствие към участниците отправиха официалните гости и бе прочетено поздравление от министъра на културата г-н Вежди Рашидов.

Деловата работа на научната конференция започна с представяне на доклад на тема „Потопът в Черно море” от доц. д-р Димитър Димитров от Института по океанология – БАН и прожекция на филма „Древните досиета X: Потопът ” на National Geographic Channel .

Доклади бяха представени и от:

Д -р Мариана Кръстева – „ Варна и историческата памет на морска България”;

Марияна Николова – „ Колекцията „Ръкописи” и приписките върху ръкописи и старопечатни книги, съхранявани в „Музея на Възраждането” като представители на варненското културно наследство”;

Наталия Енева - „За историка и неговия фонд. Новосъздаденият архив „Велко Тонев” в културното и документално наследство на Варна”;

Кольо Хубенов - „Една „перла” в културното наследство на морския град – оръжейната колекция на „Музей на Възраждането – Варна”;

Светлозар Стоянов - „Основа за опазване на културно-историческото наследство”;

Доц. д-р Масис Хаджолян – „Варненски принос за формиране на нов отрасъл на правото – право на културата на Република България ”;

Доц. д-р Людмила Стоянова – „Култова пластика от Одесос за две мъжки божества Аполон и Дионис”.

Д-р Светлозар Попов – два доклада: „Икономически основи на цивилизация Варна” и „Паисий Хилендарски за произхода на българи и славяни”;

Екатерина Пейчева - „Пътят на спасението - Орфей, древните мистерии на орфизма, християнството";

Доц. д-р Траян Траянов - „Чудесата на нос Калиакра";

Доц. д-р арх. Станчо Веков - „Декодиране на тоталитарните монументи”;

Доц. д-р Лидия Петрова - „38 години от откриване на експозицията на Етнографски музей – Варна”.

Участие в конференцият взе г-н Станислав Пенев – писател и журналист, главен редактор на вестник „Литература и общество” и вестник „Есенински булевард”.

Снимки