На 16.05.2013 г. в Планетариума на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” се проведе кръгла маса на тема: "Космични стандарти в шедьоврите от Варненския некропол".

Форумът започна с доклад на проф. Петко Димитров и прожекция на филма „Древните досиета X: Потопът ” на National Geographic Channel.

При последвалата дискусия бяха представени различни перспективи за популяризирането на културното наследство на град Варна.