На 27 септември 201 3 г. в Пленарна зала на Община Варна се проведе научната конференция „Културното наследство на Варна” . Форумът беше организиран от Съюза на учените – Варна, съвместно с Община Варна, и се проведе под патронажа на министъра на културата г-н Петър Стоянович.

Форумът беше открит от проф. д. в. н. Боян Медникаров - Председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна. Приветствие към участниците отправи официалният гост г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна .

Деловата работа на научната конференция започна с представяне на пленарен доклад на тема „Нови моменти в изледванията по българска история” от г-н Петко Колев - председател на УС на общобългарска фондация „ Тангра-ТанНакРа” . Участниците във форума презентираха общо 20 доклада, които ще бъдат публикувани в специален сборник.