На 30 септември 201 6 г. в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе научната конференция „Културното наследство на Варна” , организирана от Съюза на учените – Варна и Община Варна.

Форумът беше открит от проф. д. н. Боян Медникаров - председател на управителния съвет на Съюза на учените – Варна. Приветствие към участниците отправиха официалните гости – г-н Стоян Пасев – областен управител на област с административен център Варна и г-н Иван Портних – кмет на Община Варна.

Доц. д-р Христо Смоленов от БАН представи книгата си “Codes in space: figuring out how the light shapes the world” и кратък филм по темата.

Участниците във форума презентираха 22 доклада, които ще бъдат публикувани в специален сборник.