15 ноември 2018 г.: Лекция на тема "Хранителни измами – видове и как да ги разпознаем?" :: Снимки

26 октомври 2018 г.: "Месец на науката" - Варна 2018: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2018" :: Афиш :: Програма

28 септември 2018 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Формуляр А (Заявка за участие) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон за доклад :: Афиш :: Програма

11 юни 2018 г.: Среща с Комисията по образование и наука към 44-то Народно събрание с учените от гр.Варна

7 юни 2018 г.: МАНДАТНА ПРОГРАМА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018-2022

7 юни 2018 г.: ОТЧЕТ за дейността на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА за 2017 г.

7 юни 2018 г.: На основание чл. 25. (1) от Устава на Съюза на учените – Варна Управителният съвет на Съюза свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ, като кани на форума всички членове на сдружението. П О К А Н А

28 май 2018 г.: Годишен финансов отчет за 2017 г.

17 май 2018 г.: Поредната среща на градската лектория "Трибуна на науката" ще се състои в Клуб на стопанския деятел от 16 ч. на 17.05.2018 г. Лекцията е посветена на хипертонията и е свързана със Световния ден на хипертонията. Ще бъде изнесена от проф. д-р Йото Йотов, зам декан на Факултета по медицина към МУ-Варна и сертифициран европейски специалист по хипертония.

22 март 2018 г.: Заседание на Управителния съвет ще се състои на 27 март 2018 г. от 17 ч. в Заседателната зала на МУ – Варна. Присъстват членове на УС и председатели на секции.

8 март 2018 г.: На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден: БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ/Future and Emerging Technologies (FET) В РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 – 2020 НА ХОРИЗОНТ 2020. FET е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения. Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски и иновационни практики. Събитието е предназначено за представители на академичната общност, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на нанотехнологиите и нови материали, биотехнологии, зелени технологии, медицински и невро-технологии, квантови технологии, роботика и др. Лекторите са представител на направлението "Бъдещи и навлизащи технологии" към европейската комисия, участник в успешен проект в направлението национални контактни лица по Хоризонт 2020.

8 март 2018 г.: Покана и заявка за участие в Шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България" (24–26 април 2018 г., Шумен), на която СУБ – Шумен е съорганизатор. Темата на научния форум ще бъде "България и българите: бит, душевност, национална идентичност". ; заявка за участие

7 март 2018 г.: По инициатива на Съюза на учените-Варна и съвместно с Клуба на синдикалистите-ветерани към КНСБ и Съюза на пенсионерите-Варна, на 15 март 2018 г., четвъртък, от 15 часа, в Клуба на стопанския деятел, на ул."Драгоман" 25, град Варна, ще се изнесе публична лекция на тема: "135 години Варненско медицинско дружество - личности, факти и интересни събития". Лектор ще бъде доц. Фесчиева от Медицинския университет-Варна. Поканваме Ви да участвате в това събитие.

7 март 2018 г.: Покана и заявка за международна научна конференция на ВА "Г. С. Раковски" – "Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията" (11–12 април 2018 г., ВА "Г. С. Раковски", София) ; покана

7 март 2018 г.: Покана и заявка за участие в 11-ти "Семинар по екология – 2018" с международно участие (26–27 април 2018 г., ИБЕИ – БАН, ул. "Ю. Гагарин" 2, София), на който секция "Биология" към СУБ е съорганизатор.

8 февруари 2018 г.: МАНДАТНИ ПРОГРАМИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ: Мандатна програма на проф. Диана Христова Петкова, д.б.н

5 февруари 2018 г.: През месец Март предстои Отчетно-изборно събрание на СУБ

24 януари 2018 г.: Лекция на тема: "Затлъстяването - проблем на човека и обществото", лектор: доц. Георги Чалдъков