Архив на новините 2022 г.

20 декември 2022 г.:24 ноември 2022 г.: Балът на Съюза на учените – Варна – една възродена традиция за споделен празник

Балът на Съюза на учените – Варна (СУВ), събра на 24.11.2022 г. в Морското казино десетки представители и приятели на организацията. В изисканата обстановка на Синия салон млади и утвърдени учени, изследователи, преподаватели отпразнуваха отминаващата ползотворна година, наситена със значими постижения и събития. Заключителното от тях беше 26-ата конференция „Науката в служба на обществото – 2022”, която се проведе в традиционния Месец на науката. Шестте секции към СУВ организираха пленарни сесии с представяне на стотици научни доклади.

Извънредната COVID обстановка беше причина за повторното прекъсване на традиционния есенен бал на Съюза на учените – Варна, който през 2019 г. е възстановен по идея на проф. д-р Цвета Зафирова – член на Управителния съвет на СУВ.

Тази година балът се случи отново – една възродена традиция за споделен празник. Проф. Йотова откри събитието и вдигна наздравица за успешна следваща научна и лична година. Присъстващите показаха, че могат да са добри не само в работата и научните си постижения, но и в празничните прояви. За най-активните на дансинга имаше заслужени награди.29 октомври 2022 г.: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол” 2-4 Ноември 2022 г.. Преди половин век започва проучването на Варненския халколитен некропол. По този повод Регионален Исторически музей – Варна с подкрепата на Община Варна организира от 2 до 4 ноември 2022 г. конференция „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол“. Темите, които ще бъдат дискутирани, са посветени на проблемите на каменномедната епоха в Западното Черноморие и съседните райони, появата и развитието на ранната металургия, особености на погребалните практики, възникването на властовите институции и социалната структура през халколита. Заседанията ще се проведат на 3 ноември в залата на Градската художествена галерия от 8:30 до 18:00 ч. :: ПРОГРАМА :: РЕЗЮМЕТА ::

28 октомври 2022 г.: Заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Фотогалерия ::

26-ата заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото – 2022” на Съюза на учените – Варна (СУВ), се проведе на 28 октомври 2022 г. Съорганизатори на форума по традиция са Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
Официалното откриване на форума се състоя в сградата на Медицински университет – Варна. Председателят на Управителния съвет на организацията проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. изрази удовлетворение от факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада и обяви поздравителните адреси от кмета на Община Варна Иван Портних, председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова. Сред официалните гости беше зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев – член на Организационния комитет на конференцията, който се обърна към участниците от името на кмета, засвидетелства подкрепата на общинската администрация към дейността на СУВ и пожела ползотворна работа на форума.
В началото на събитието проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. връчи традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.
Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, бе отличена за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Проф. д-р Маргарита Бъчварова беше удостоена със златна съюзна значка за активна дейност в СУВ. Със златна значка и званието „почетен член на Съюз на учените – Варна“ за активна дейност и по случай неговата 90-годишнина бе награден доц. д-р Масис Хаджолян. Двамата учени са автори на юбилейното издание „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.“, отпечатано по случай 70-годишнината от създаването на организацията.
Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, беше удостоен със званието „почетен член на Съюза на учените – Варна“ за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието и утвърждаването на престижа на съюза.
Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ към Българската академия на науките получи грамота за значими научни успехи и по случай 45 години от създаването му.
Институтът по рибни ресурси към Селскостопанската академия беше отличен за научни успехи и по случай 90 години от началото на функционирането му.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, получи награда за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Висшето военонморско училище „Н. Й. Вапцаров“ беше удостоено с грамота за значими научни успехи и по случай 140 години от създаването му.
Икономически университет – Варна беше отличен за значими научни успехи и по случай 100 години от създаването му.
Технически университет – Варна получи грамота за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи награда за значими научни успехи и по случай 30 години от създаването му.
Съюзът на учените в България беше удостоен със златна съюзна значка за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Работата на конференцията продължи с презентацията на два пленарни доклада: "Залмоксис – тракийският бог от североизточните български земи и посветените му скални светилища и техните наследници – най-ранните скални манастири на Балканите" на проф. д.и.н. Георги Атанасов и „Македонският въпрос – минало и настояще“ на доц. д-р Слави Славов.
В рамките на традиционния форум „Науката в полза на обществото – 2022“, организиран от Съюза на учените – Варна, в същия ден се проведоха заседанията на секциите „Медицина и дентална медицина” с ръководител проф. д-р Зорница Златарова (Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна), „Икономически науки” с ръководител доц. д-р Събка Пашова (Икономически университет – Варна), „Технически науки” с ръководител д-р Любомир Камбуров (Технически университет – Варна), „Морски науки и технологии” с ръководител доц. д-р Желязко Николов (ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"), „Океанология” с ръководител доц. д-р Преслав Пеев (Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН), „Социални и правни науки” с ръководител ас. Мария Петрова (ВСУ "Черноризец Храбър"). Изнесените пленарни доклади ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“. Изданията на Съюза на учените – Варна са включени в Националния референтен списък на НАЦИД.

28 октомври 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Програма :: ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (.docx) :: ВАЖНО! Фактури ще бъдат издавани при спазването на условията, посочени във формуляра и не по-късно от 30 ноември!

30 септември 2022 г.: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Откриване на 30.09.2022 г. 10:00 ч. в Планетариум на Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“ :: ПРОГРАМА ::

21 септември 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Второ съобщение ::

13 септември 2022 г.: Международно висше бизнес училище организира XVIII Международна научна конференция "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КРЪГОВА ИКОНОМИКА, КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗЕЛЕН ПРЕХОД", която ще се проведе на 19 – 20 май 2023 г. в Център за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище, ул. „Винсент ван Гог“, 7, София. :: Покана ::

2 септември 2022 г.: Кръгла маса "Археологическите резервати: актуално състояние и модели на управление. Културното наследство - един нерешен национален проблем" ще се състои на 08.09.2022 г. от 13:30 ч. в УСК 3 (Учебно спортен комплекс зала 3) на ВСУ. :: Покана ::

23 август 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А/Заявка за участие: (.docx) (.pdf) :: Изисквания за оформление на докладите ::

8 юли 2022 г.: 90 години Институт по рибни ресурси с Аквариум - Варна :: Програма за 15 юли 2022 ::

23 юни 2022 г.: Научна конференция на ВВВУ "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия :: Покана :: Сайт на конференцията ::

21 юни 2022 г.: Проведе се отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА във II-ра Аудитория на МУ-Варна на 21 юни 2022 г. :: Дневен ред :: Отчет за дейността за 2021 г. :: Финансов отчет за 2021 г. :: Проект за мандатна програма 2022-2026 :: Доклад на КС за 2021 г. ::10 юни 2022 г.: Покана към всички членове на сдружението за Отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА, което ще се проведе на 21 юни 2022 г. 15:00 часа, II Аудитория – МУ-Варна :: Дневен ред :: Отчет за дейността за 2021 г. :: Финансов отчет за 2021 г. :: Проект за мандатна програма 2022-2026 :: Доклад на КС за 2021 г. :: При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място. Молим за вашето присъствие.

1-2 юни 2022 г.: Конференция на тема "ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА" ще се проведе на 01 и 02 юни 2022 г. в Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", курорт "Св. Св. Константин и Елена", Варна. Начален час на регистрация от 09.30 ч. на 01.06.2022 г. Участието е отворено. :: Програмата на конференцията ::

30 май 2022 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет на 30.05.2022 г. (пон.) от 16:00 ч. в платформата Google meet: https://meet.google.com/snb-cjrj-rdd

06 април 2022 г.: 12-то издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" на L’Oreal и ЮНЕСКО в България приема кандидатурите за участие на жените учени, заинтересовани от програмата. Крайният срок за подаването им е 30-ти април. Програмата стимулира талантливи български жени учени в сферата на природните науки, предизвиквайки ги да докажат своя научен потенциал чрез разработване и кандидатстване с авторски проект. На финала на конкурса три дами ще бъдат отличени със стипендии от по 5000 евро. За повече информация за програмата и критериите за кандидатстване можете да посетите официалната страница на конкурса: https://www.zajenitevnaukata.bg/, или да се свържете с организаторите на тел. 02/ 818 70 10.

28 март 2022 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет на 28.03.2022 г. (пон.) от 13:00 ч. в платформата Google meet: https://meet.google.com/vmw-fzwb-bsh

26 март 2022 г.: Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате в Национална научна конференция на тема: "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО", посветена на 60-годишнината от основаването на Учителския институт в Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 3-4 ноември 2022 г., Филиал – Смолян (онлайн). Официален език на форума: български език. ВАЖНИ СРОКОВЕ: 31 юли 2022 г. – Подаване на Заявка за участие. 15 септември 2022 г. – Превод на такса правоучастие. 1 октомври 2022 г. – Подаване на окончателния текст за публикуване и сканирано копие на платежен документ за платена такса правоучастие. ТИПОЛОГИЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО: Презентация на доклад – 15 мин.; Презентация на постер – 5 мин. :: Покана :: Заявка за участие (.doc) ::

23 март 2022 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет на 23.03.22 г. (сряда) от 14:00 ч. в платформата Google meet: https://meet.google.com/vmw-fzwb-bsh

18 март 2022 г.: Международен "Семинар по екология – 2022" (29–30 септември 2022 г.). Съорганизатор: секция "Биология" към СУБ. Семинарът ще се проведе онлайн. :: Покана :: Заявка за участие (.doc) ::