Архив на протоколи от заседания на УС

2016 г.

1. Протокол от 18 януари 2016 година

2. Протокол от 22 февруари 2016 година

2. Протокол от 25 април 2016 година

3. Протокол от 13 септември 2016 година

4. Протокол от 22 ноември 2016 година

 

 

2015 г.

1. Протокол от 27 януари 2015 година

2. Протокол от 17 март 2015 година

3. Протокол от 26 май 2015 година

4. Протокол от 23 септември 2015 година

5. Протокол от 24 ноември 2015 година

 

2014 г.

1. Протокол от 23 януари 2014 година

2. Протокол от 11 март 2014 година

3. Протокол от 22 април 2014 година

4. Протокол от 26 май 2014 година

5. Протокол от 18 септември 2014 година

6. Протокол от 18 ноември 2014 година

 

 

2013 г.

1. Протокол от 28 януари 2013 година

2. Протокол от 6 март 2013 година

3. Протокол от 15 април 2013 година

4. Протокол от 20 май 2013 година

5. Протокол от 17 юни 2013 година

6. Протокол от 10 септември 2013 година

7. Протокол от 7 октомври 2013 година

8. Протокол от 14 ноември 2013 година

 

2012 г.

1. Протокол от 1 февруари 2012 година

2. Протокол от 7 март 2012 година

3. Протокол от 9 април 2012 година

4. Протокол от 4 юни 2012 година

5. Протокол от 18 септември 2012 година

6. Протокол от 13 ноември 2012 година

 

2011 г.

1. Протокол от 21 февруари 2011 година

2. Протокол от 4 април 2011 година

3. Протокол от 21 юни 2011 година

4. Протокол от 8 септември 2011 година

5. Протокол от 17 ноември 2011 година

 

2010 г.

1. Протокол от 19 февруари 2010 година

2. Протокол от 31 март 2010 година

3. Протокол от 8 юни 2010 година

4. Протокол от 9 септември 2010 година

5. Протокол от 29 септември 2010 година

6. Протокол от 24 ноември 2010 година

2009 г.

1. Протокол от 24 ноември 2009 година

2. Протокол от 22 декември 2009 година