Социална дейност

1. Почивка в Международния дом на учените "Фредерик Жолио - Кюри", Варна

2. Хотелски комплекс Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“