Полезни връзки:

1. Съюз на учените в България

2. Съюз на учените - Русе

3. Съюз на учените - клон Сливен

4. Съюз на учените - клон Плевен

5. Съюз на учените - клон Благоевград

6. Клонове на Съюза на учените в страната

7. Българска академия на науките

8. Икономически университет - Варна

9. Технически университет - Варна

10. Медицински университет "Проф. П. Стоянов" - Варна

11. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

12. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

13. Институт по океанология "Фритьоф Нансен" към БАН

14. Институтът по хидро- и аеродинамика към БАН

15. Институт по рибни ресурси - Варна