27 октомври 2017 г.: "Месец на науката"- Варна 2017: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2017"

29 септември 2017 г.: Научната конференция „Културното наследство на Варна”

1 юни 2017 г.: Отчето-изборно събрание на Съюза на учените – Варна