Архив на новините 2023 г.

6 декември 2023 г.:


30 ноември 2023 г.: Балът на Съюза на учените – Варна и тези година се превърна в споделен празник
     Балът на Съюза на учените – Варна, събра на 30.11.2023 г. в Морското казино десетки представители и приятели на организацията. В изисканата обстановка на Белия салон млади и утвърдени учени, изследователи, преподаватели отпразнуваха отминаващата ползотворна година, наситена със значими постижения и събития. Заключителното от тях беше 27-ата конференция „Науката в служба на обществото – 2023”, която се проведе в традиционния Месец на науката. Шестте секции към СУВ организираха пленарни сесии с представяне на стотици научни доклади, бяха връчени традиционните годишни награди на организацията. За първи път беше присъдено отличието „Награда на Съюз на учените – Варна“ за високи постижения на варненски учени. Негов носител стана проф. д-р Диана Иванова, д.б.н. от Медицински университет – Варна.
     Председателят на УС на СУВ проф. д-р Виолета Йотова откри събитието и вдигна наздравица за успешна следваща научна и лична година, а присъстващите демонстрираха, че и в празничните прояви могат да са толкова добри, колкото в научните си постижения. За най-активните и атрактивните на дансинга и тази година имаше заслужени награди.30 октомври 2023 г.: Заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2023"

:: Фотогалерия ::

   В рамките на организирания от Съюза на учените – Варна „Месец на науката – 2023“ на 27 октомври 2023 г. се проведе 27-та заключителна конференция „Науката в служба на обществото – 2023”. Съорганизатори на форума по традиция са Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
   Официалното откриване на форума се състоя в сградата на Медицински университет – Варна. Форумът беше открит от проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. – зам.-председател на Управителния съвет на СУВ. Той приветства участниците в конференцията и обяви поздравителните адреси от директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова, ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.
   Сред официалните гости беше зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев – член на Организационния комитет на конференцията, който се обърна към участниците, засвидетелствайки подкрепата на общинската администрация към дейността на СУВ и пожела ползотворна работа на форума.
   В началото на събитието за първи път беше връчена наградата на Съюза на учените – Варна от Конкурса за високи постижения на варненски учени в последните 5 години. Отличието получи проф. д-р Диана Иванова, д.б.н. от Медицински университет – Варна, Факултет по фармация, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Конкурсът е продължение на стремежа на СУВ към мотивация и насърчаване на успешните научни изследвания, зелените и други иновации и модерните технологии, поддържане на конкурентоспособност, привличане и задържане както на утвърдените, така и на младите учени в страната. Целта му е да се стимулират учените и изследователите на територията на гр. Варна за върхови научноизследователски постижения и за разгръщане на творческия им потенциал.
   Бяха връчени и традиционните годишни на СУВ за 2023 г., чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. Със званието „почетен член“ беше удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна. С грамоти бяха отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – преподавател и бивш ръководител на катедра „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна.
   Работата на конференцията продължи с презентацията на два пленарни доклада: „Съвременни тенденции в развитието на изкуствения интелект“ на д-р Артур Кордон и „Поуки от осъществяването на първото плаване на българския кораб "Св. Св. Кирил и Методий" в Антарктическия регион“ на капитан II ранг Николай Данаилов – командир на НИК "Св. Св. Кирил и Методий".
:: Фотогалерия ::

23 октомври 2023 г.: Заседание на Секция "Икономически науки" в рамките на заключителната конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Програма ::

23 октомври 2023 г.: Заседание на Секция "Медицина и дентална медицина" в рамките на заключителната конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Програма ::

3 октомври 2023 г.: В рамките на "Месец на науката" - Варна 2023, на 27.10.2023 г. ще се проведе заключителната конференция "Науката в служба на обществото - 2023". Пленарна сесия: Начало от 10:00 ч. в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55, Втора аудитория, ет.3 :: Програма :: ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (.docx) :: ВАЖНО! Фактури ще бъдат издавани при спазването на условията, посочени във формуляра и не по-късно от 30 ноември!

3 октомври 2023 г.: Четиринадесета научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”
     Четиринадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” на Съюза на учените – Варна, се проведе на 29 септември 2023 г. За четвърти път домакин на форума с международно участие беше Планетариумът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Участниците и гостите бяха приветствани от кап. I ранг проф. Недко Димитров – член на Управителния съвет на СУВ. Модератор на конференцията беше доц. д-р Веселка Радева – ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и член на Организационния комитет на форума.
     Присъстващите в звездната зала посрещнаха с интерес около 20 пленарни доклада. Сред тях бяха: „В памет на Левон Ованезов – за живота и делото на един почетен гражданин на Варна“ на Огнян Миков; проф. д-р Росица Никифорова – „Новото наследство: Български архитекти от 70-те години на ХХ век и XI Конгрес на МСА 1972“; д-р арх. Надя Стаматова, Denisa Pokorná, Ahmet Can Hasekiz – „COMPARATIVE STUDY OF THRESHOLDS OF ANCIENT SHOPS: THE SOUTHERN SHOPS OF THE FORUM OF PHILIPPOPOLIS AND THE NORTHERN SHOPS OF THE IMPERIAL ROMAN THERMAE OF ODESSOS“; Иван Попов – „Заселване с българи и развитие на Добруджа през VII-IX в.“; Милен Петров – „Историческа реконструкция на българско селище от периода VIII – IX век, в ,,така наречената Варна“ – новата земя на българите в долината на р. Провадийска (Исторически парк – зона ,,Ранно средновековие“)“; проф. д-р Христо Смоленов – „Космични съответствия на древните стандарти на базата на Варненския Енеолитен некропол, свещената мярка на пирамидите и сфинкса и Тронната палата от двореца в Плиска“; инж. Магдалена Пейчева – "Кратка биографична статия за цялостния научен принос на проф. дгн ΙΙ степен Веселин Димитров Пейчев (21.05.1959- 29.03.2017†)"; доц. д-р Валери Йотов – „Югозападен сектор на Одесос – стари и нови данни“; доц. д-р Даниела Попова – „Културните развлечения на Варна – театър на живота“; Веселина Стоилова – „Културна интеграция на хората с увредено зрение. 50 години Дом на културата на слепите град Варна“; Светлозар Попов – „Раннобронзовата култура Варна II“; дипл. инж. Веселин Тракийски – „Княз Михаил Андреевич Оболенский и неговото дело за разкриване и запазване на знанията за книгите от Златния ни век, изпратени в Киевска Рус по презвитер Григорий по поръката на цар Симеон Велики“; Борислав Дряновски – „Божил Райнов – един забравен интелектуалец“; Жаклин Бодурова –Масис Хаджолян, „Алеята на книгата във Варна“; Сия Папазова – „Постигане на силата и мащаба на българското слово в практиката на ДЮТ „Златното ключе“; Димитър Чанев – „Тракия и Македония – античен отглас в българските словесност и народност“.
     Пленарните научни доклади традиционно ще бъдат публикувани в сборника на конференцията.26 септември 2023 г.: Конференция „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2023“, ще се проведе от 10 часа на 29 септември 2023 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“) :: Програма на конференцията ::

14 септември 2023 г.: УС на Съюз на учените – Варна (СУВ) обявява конкурс за високи постижения на варненски учени през последните 5 години :: Съобщение ::

14 септември 2023 г.: "Месец на науката" - Варна 2023, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Съобщение ::

23 август 2023 г.: "Месец на науката" - Варна 2023, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А/Заявка за участие: (.docx) :: Изисквания за оформление на докладите ::

7 юли 2023 г.: Проф. д.б.н. Диана Петкова беше преизбрана за председател на УС на Съюза на учените в България
     Проф. д.б.н. Диана Петкова беше преизбрана за председател на УС на Съюза на учените в България за мандат 2023 – 2027 г. на отчетно-изборното събрание на Общото събрание на пълномощниците, провело се на 6.07.2023 г. в Големия салон на БАН – София.
     На форума беше отчетена дейността на СУБ за мандат 2018 – 2022 г. Бяха избрани също нови Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика и Комисия за високи научни постижения.
     Проф. д-р Теодора Бакърджиева – член на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна, отново беше избрана в Управителния съвет на Съюза на учените в България.
     Представители на Съюз на учените – Варна в отчетно-изборното събрание на Общото събрание на пълномощниците бяха проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.; доц. д-р Събка Пашова и ас. д-р Мария Петрова.

6 юли 2023 г.: Златен плакет на БАН получи Институтът по океанология "Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна
     Почетен Златен плакет на Българската академия на науките получи Институтът по океанология "Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна. Високото отличие е присъдено за значителните постижения в изследването, опазването и устойчивото използване на Черно море и неговите ресурси, и по повод 50 години от основаването му.
     Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи плакета на директора на института доц. Николай Вълчев. Тържественото честване се състоя в зала "Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.
     По време на събитието доц. Николай Вълчев представи работата на Института по океанология в три основни посоки на развитие – традиции, иновации и образование. Той изтъкна водещите постижения в ранните етапи от историята, съвременните предизвикателства пред морската наука и как учените ги посрещат. Доц. Вълчев акцентира и върху активната просветителска дейност за повишаване на грамотността на младото поколение по отношение на океаните и моретата.
     Повече от 50 проекта са реализирани през последните 5 години – подчерта доц. Вълчев и разказа за сътрудничеството с български и международни организации, както и за научните мрежи, с които си партнират учените.
     Във фоайето на БАН е подредена постерна изложба, която показва историята и постиженията на Института през годините. Тя може да бъде разгледана до 18 юли.
     По случай 50-годишният юбилей на Института по океанология към БАН на 11.07.2023 г. от 14.00 ч. в зала „Европа“ на ФКЦ – Варна, ще се състои научна беседа, в рамките на която ще бъдат изнесени две лекции и ще се прожектира филмът „Наука за морето“.16 юни 2023 г.: Съюзът на учените – Варна отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание
     Съюзът на учените – Варна (СУВ) отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание, което се проведе на 15.06.2023 г. Беше приет и отчетът на Контролния съвет на СУВ. Председателят на Управителния съвет проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. представи пред съюзните членове работата на организацията, протекла в духа и рамките на приетата мандатна програма за периода 2022 – 2026 г. Тя отбеляза отпечатването на юбилейна книга за съюза, написана от доц. Масис Хаджолян и проф. Маргарита Бъчварова „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.”. В над 100 страници и снимки изданието събира 70 години упорит труд за издигане авторитета на науката и научните работници във Варна за периода 1950 – 2020 г. Достойно място в нея е отредено както на съюзното развитие, така и на множеството научни деятели от Варна, вложили усилия в успеха на организацията.
     Отчетено бе, че през годината са приети 23-ма нови членове. В момента СУВ обединява 311 учени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономически науки”, „Технически науки”, „Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология”.
     Всички планирани научни форуми за 2022 г. са проведени успешно и многократно надвишават тези от 2019 г. – последната предпандемична година. 12-ото издание на научната конференция за откриване на традиционния Месец на науката – вече с утвърденото название „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, през септември 2022 г. отново привлече масово участие и интерес. Докладите на участниците са отпечатани в сборника „Културното наследство на Варна” и предстои да бъдат поместени на сайта на съюза.
     По традиция през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители се проведе заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в служба на обществото – 2022”. Форумът беше организиран съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Института по рибни ресурси, Института по океанология „Фритьоф Нансен” и Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН. Проф. Йотова изтъкна факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада. Връчени бяха и традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.
     В отчета беше подчертано, че Съюзът на учените – Варна е успял да запази по време на COVID-19 пандемията и да разшири след нея своята разнообразна дейност в регионален, национален и международен мащаб, като е проверил и актуализирал състава си. Организацията предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит на академичния и научен потенциал в града, развива се и надгражда дейността си, превръщайки се в осезаем член на научно-общественото пространство в страната, от особена значимост за кариерното израстване на младите учени.
     Отчетено бе, че през 2022 г. СУВ е продължил стремежа си към по-високо качество на научните публикации в изданията „Известия на Съюз на учените – Варна“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.
     Въпреки здравните, икономическите и политически трусове, въпреки кризата с войната в Украйна и украинските бежанци, съществената подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури, както и на широката общественост към СУВ продължи, а оперативната му дейност успешно се реализира в хибридна среда (дистанционно и присъствено). Съюзът на учените – Варна продължава да е водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за развитие на икономиката, здравеопазването и туризма на Варненския регион, за цялостния просперитет и здраве на неговите жители. Той съдейства за организиране и провеждане на научни прояви и активно подкрепя научната общност във Варна и региона.
     СУВ ще продължи усилията за привличане и задържане на млади учени в страната чрез целенасочени прояви като Конкурс за високи научни постижения. УС на СУВ потвърди решението си за обявяване на Конкурс за високи постижения на варненски учени в последните 3 години – „Награда на СУВ“, която да се връчва веднъж годишно на 2-ма най-добре представили се в конкурса учени-съюзни членове от различни секции (научни сфери). Първият конкурс ще се проведе през 2023 г.
     На заключителната конференция в Месеца на науката през октомври тази година ще бъдат връчени и традиционните годишни награди на СУВ, чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. С грамоти ще бъдат отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – по случай 75-годишнината на катедра и специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна. Със званието „почетен член“ ще бъде удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна.
     Научните издания на СУВ са „Известия на СУВ“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.8 юни 2023 г.: Покана към всички членове на сдружението за Отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА, което ще се проведе на 15 юни 2023 г. 15:00 часа, I Аудитория – МУ-Варна, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Съюза на учените - Варна за 2022 г. /чл. 24 (1) к/.
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г. /чл. 38. (1)/.
  3. Приемане на ГФО за 2022 г.
  4. Приемане на бюджет за 2023 г. /чл. 24 (1) з/.
  5. Други.
При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място.

2 юни 2023 г.: Уважаеми колеги,
Организаторите на XIV Научна конференция с международно участие, посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" при Икономически университет – Варна, Ви канят да се включите във форума. Конференцията предоставя възможност за дискусии, сътрудничество и интелектуален обмен за всички, които се интересуват от изследванията или практиката в областта на стокознанието.
Тематичните направления са:
- Стоковедната наука в съвременното общество;
- Управление на качеството и безопасността на стоките;
- Иновации и конкурентоспособност;
- Устойчиво развитие и потребление;
- Защита на потребителите.
Конференцията ще се проведе в присъствена форма в Икономически университет – Варна на 20 октомври 2023 г.
По-важни срокове:
- до 15.06.2023 г. – регистрация и резюме на доклада;
- до 15.08.2023 г. – изпращане на пълния текст на доклада с документ за платена такса.
Заявка за участие и шаблон на научните доклади ще намерите тук: https://www.ue-varna.bg/bg/news/xiv-nauchna-konferentsia-stokoznanie-traditsii-i-perspektivi/2231
За подробна информация по въпросите за участие, организацията и провеждането на конференцията можете да пишете на: stok@ue-varna.bg

2 юни 2023 г.: Престижното рецензирано научно списание Coatings публикува статия на доц. д-р Събка Пашова – председател на секция „Икономически науки“ в Съюз на учените – Варна
Статията „Приложение на растителни восъци в ядливи покрития“ на доц. д-р Събка Пашова – ръководител на катедра „Стокознание“ в Икономически университет – Варна и председател на секция „Икономически науки“ в Съюз на учените – Варна, е публикувана в престижното рецензирано научно списание Coatings (MDPI) като част от специалното издание „Усъвършенствани покрития и филми за опаковане и съхранение на храни“. Тя е налична онлайн: https://www.mdpi.com/2079-6412/13/5/911 , както и в PDF версия: https://www.mdpi.com/2079-6412/13/5/911/pdf .

24 май 2023 г.:


22 май 2023 г.: Награди „Варна“ за наука и висше образование за 2023 г.
31 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2023 г. По традиция отличията бяха връчени в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна на 22 май 2023 г.
Номинациите, които подкрети Съюз на учените – Варна, бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.
Носителите на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Златислав Стоянов, дмн – за цялостен принос в образователната, научноизследователската и обществена дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарни науки и здравеопазването.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов, дм – във връзка с 80-годишния юбилей и за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и здравните грижи.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров – за издадената му монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител доц. д-р Елица Петрова-Павлова – за изпълнението на проект „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Евгени Станимиров (ректор на Икономически университет – Варна) – за изключителен принос в научните изследвания и развитието на университетското образование и неговите перспективи. За издадените му книги „Многомерна стратегия за вашия бизнес” и „Белите петна в бизнеса“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Авторски колектив от ИУ – Варна с ръководител проф. д-р Стоян Маринов – за монографичния труд на тема „Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация“, публикуван на английски език в издателство Кеймбридж – Великобритания.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р инж. Тодор Ганчев – за ключовата му роля при създаването на нови специалности в областта на изкуствения интелект, по които Технически университет – Варна обучава инженерни кадри за регионалната индустрия.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров (началник на ВВМУ) – за изпълнение на проект „Научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан.

20 февруари 2023 г.: Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г. на Министерството на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката. :: Регламент (.pdf) :: Общи изисквания (.docx) :: Формуляр (.docx) ::

10 февруари 2023 г.:


7 февруари 2023 г.:


ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на Съюз на учените – Варна


     Съюзът на учените – Варна категорично заявява, че името на организацията е неправомерно замесено в провеждането на научна конференция на тема „Търсеният мир в съвременния свят“ на 7.02.2023 г. Управителният съвет на Съюза на учените – Варна не е обсъждал организирането на такъв форум и не е давал разрешение за провеждането му.
     Припомняме, че Съюзът на учените – Варна е самостоятелно юридическо лице, независима, доброволна, демократична, обществена творческо-професионална организация на български и чуждестранни учени, която подкрепя науката и нейния възход. Ние работим за превръщането на Съюза в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от научните организации на БАН, висшите училища и университети, както и от други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. В тази връзка имаме амбицията да бъдем модел на неправителствена, неполитическа и непартийна обществена организация.
     Подчертаваме, че категорично се разграничаваме от гореспоменатата конференция и се надяваме този случай, в който сме въвлечени без наше съгласие, да не се повтаря.

     от името на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна,
     проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. – председател

24 януари 2023 г.: Научна конференция (25–27 май 2023 г.), посветена на 120 години музейно дело в град Плевен: „МУЗЕИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ“. :: ПОКАНА :: ЗАЯВКА (.doc) ::