Архив на новините 2012 г.

12 ноември 2012 година: По инициатива на секция „Икономически науки“ към СУБ-клон Варна в ИУ-Варна се проведе кръгла маса

26 октомври 2012 година: Научната конференция „ Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие”

28 септември 2012 година: Научната конференция „Културното наследство на Варна”

17 май 2012 година: Информационна среща на тема: "Възможности за научни изследвания в Германия по програми на фондация "Александър фон Хумболт"

12 април 2012 година: Общо събрание на Съюза на учените - Варна

9 март 2012 година: Управителният съвет на Съюза на учените - Варна свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 12 април 2012 г.

7 март 2012 година: Годишен финансов отчет на Съюза на учените - Варна за 2011г.