Научни форуми

 

* * *

2021 година

26 октомври 2021 г.: :: ПРОГРАМА Пленарна сесия :: "Месец на науката" - Варна 2021, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" - 29.10.2021 г. (петък) :: ПРОГРАМА Секция медицина и дентална медицина ::

05 октомври 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" :: Второ съобщение ::

29 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна"

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги,
Поради сравнително малкия брой заявени участия и възможността за пълно спазване на противоепидемичните мерки, конференцията „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2021“, ще се проведе от 10 часа на 30 септември 2021 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“).
Конференцията ще се проведе при следния дневен ред:
Откриване – 10.00 – 10.15 ч.
Доклади
10.15 – 10.30 – д-р Невян Митев, "Медни монети на Жечпосполита (XVII в.) от фонда на ПМБД-1444 г."
10.30 – 10.45 – Иван Апостолов, полк.от запаса, „Аероклуб „Валери Чкалов“
10.45 – 11.00 – д-р арх. Надя Стаматова, „Имерсивни технологии (насложена реалност, виртуална реалност, смесена реалност) за презентиране на цифрови модели на сгради от културното наследство на Варна, България“
11.00 – 11.15 – Кирил Кирилов, „Хипотеза за развитие на обществата в следствие на взаимодействие с оцелели древни библиотеки“
11.15 – 11.30 – доц. д-р Геновева Михова, „Социалната протекция на духовната култура във Варна и областта през 70-80-те години на ХХ век“
11.30 – 11.45 – инж. Антони Ангелов, „Ползване на термо-фотограметрия за цифрови енергийни модели на културното наследство на Варна, България“
11.45- 12.00 – Николай Увалиев, „Древната столица на Шумер е внук на легендарната Варна“
12.00 – 12.15 – Димитър Чанев, „Към Плиска - от Онгъла през Варна“
12.15 – 12.30 – д-р Ваня Колева, „30 години сдружение на писатели – Варна“
12.30 – 12.45 – Жаклин Бодурова, Масис Хаджолян, „Историята говори: Арменско народно читалище – Варна
12.45 – 13.00 – проф. д-р Теодора Димитрова, д.м., „Опасни медицински практики, свързани с експозиция на кръв и телесни течности при рисков медицински персонал“
13.30 – 13.45 – Светослав Аджемлерски, „Царското селище и крепост край село Царевци, Варненска област“
13.45 – 14.00 – Светлозар Попов, „Морският транспортен център Варна през ранната бронзова епоха“
14.00 – 14.15 – дипл. инж. Веселин Тракийски, „Запазването на книгите от Златния век“
Ще има Възможност за прожекция и микрофон. Моля да носите докладите си на флашка.
По време на конференцията авторите ще имат възможност да получат копие от отпечатаните книжки „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” 2020 г.

1 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

1 септември 2021 г.: Обръщение
     Уважаеми колеги-учени, приятели,
     Месецът на науката 2021 г. отново трябва да бъде организиран в тревожна и напрегната обстановка, в разгара на нова КОВИД-19 вълна у нас. В момента не може да се предвиди как ще се развие обстановката до датата на началната конференция в края на мес. септември.
     Като медик дълбоко вярвам, че творческата дейност дава упование и психологичен комфорт в подобна ситуация. Именно затова от името на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с удоволствие Ви каня за участие в Дванадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, предварително планирана за 30 септември 2021 г. Ако обстановката позволи, ще организираме конференцията на подходящо място, а ако това не е възможно – виртуално. Ще проявим разбиране и тези от вас, които са възпрепятствани да участват по единия или другия начин, ще могат директно да представят докладите си за отпечатване в сборника „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Очаквайте окончателното решение на УС на 23 септември! А дотогава, изпращайте заглавия за участие.
     Надяваме се на Вашето активно и отговорно участие за поредната успешна Конференция!
     С уважение,
     Проф. В. Йотова, дмн
     П-л на УС на СУВ

 

* * *

2020 година

24 юли 2020 г.: Уважаеми колеги, Управителният съвет на Съюза на учените - Варна Ви уведомява, че Месецът на науката 2020 ще се състои! На заседание на управителния съвет на СУ-Варна, на 15 септември 2020 г., ще се реши окончателно дали конференциите ще се провеждат присъствено или виртуално, за което ще Ви уведомим своевременно. Моля да продължите научната си работа, за да бъдете готови с докладите в срок. Ще се постараем да осигурим минимален срок от 1 месец от публикуване на вторите съобщения за конференциите до самите конференции. За Ваше улеснение качваме изискванията за оформление на докладите за първата конференция - Културното наследство на Варна и черноморския регион 2020. :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2019 година

25 октомври 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019" :: Покана ::

27 септември 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А (Заявка за участие, MS Word) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2018 година

26 октомври 2018 г.: "Месец на науката" - Варна 2018: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2018"

28 септември 2018 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Формуляр А (Заявка за участие) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон за доклад

 

* * *

2017 година

29 септември 2017 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

27 октомври 2017 г.: "Месец на науката"- Варна 2017: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2017"

 

* * *

2016 година

18-24 юли 2016 г.: Седмица на водното спасяване 2016

30 септември 2016 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

28 октомври 2016 г.: "Месец на науката"- Варна 2016: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2016"

25-27 ноември 2016 г.: XXI Национална конференция "България в световната история и цивилизации - дух и култура "

 

* * *

2015 година

21-21 ноември 2015 г.: XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”, Варна

30 октомври 2015 г.: "Месец на науката"- Варна 2015: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2015"

1 октомври 2015 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2014 година

22–23 ноември 2014 г.: XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”

31 октомври 2014 г.: "Месец на науката"- Варна 2014: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2014"

26 септември 2014 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2013 година

23-24 ноември 2013 г.: XVIII национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” Акцент „Морската история по българските земи”

16 май 2013 г.: Кръгла маса на тема: "Космични стандарти в шедьоврите на Варненския некропол"

27-28 септември 2013 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

25 октомври 2013 г.: "Месец на науката Варна 2013": Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото"

 

* * *

2012 година

5 декември 2012 г.: Публична лекция на тема „Икономическото управление в Европейския съюз и изходът от съвременната криза“.

24-25 ноември 2012 г.: Научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. Програма.

12 ноември 2012 г.: Секция "Икономически науки" към Съюза на учените - Варна организира кръгла маса

26 октомври 2012 г.: "Месец на науката -Варна 2012"- Заключителна конференция: "Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие"

28 септември 2012 г.: Научна конференция: "Културното наследство на Варна"

28-29 юни 2012 г.: Деветата международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети”

19-26 юни 2012 г.: Седмица на водното спасяване

 

* * *

2011 година

5 декември 2011 г.: Научна конференция "Съвременните тенденции във военноморската наука"

26-27 ноември 2011 г.: Научна конференция "България в световната история и цивилизация - дух и култура" ( Web сайт на конференцията http://www.istor-konf-varna.com )

28 октомври 2011 г.: "Месец на науката Варна 2011" - заключителна конференция "Образование, наука, бизнес - двигатели на развитието"

1 октомври 2011 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

6-8 октомври 2011 г.: Юбилейна национална научна конференция "Човекът и вселената"- гр. Смолян

 

* * *

2010 година

13-16 декември 2010 г.: ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ „НАУКА 2010” - БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

27-28 ноември 2010 г.: ХV национална историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

29 октомври 2010 г.: МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2010: Заключителна конференция: "СБЛИЖАВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

1 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

19-25 юли 2010 г.: "Седмица на водното спасяване 2010 " - Варна

1-2 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

17 юни 2010 г.: Национална научно-практическа конференция за морско образование и квалификация "BulMET' 2010", Варна

17 юни 2010 г.: Информация за научни форуми, публикувана на сайта на Съюза на учените в България

29-30 октомври 2010 г.: Научна конференция на Русенския университет, посветена на Деня на народните будители

1-2 юли 2010 г.: Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна