Архив на новините 2013 г.

23 - 24 ноември 2013 г.: XVIII национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” Акцент „Морската история по българските земи”

25 октомври 2013 г.: Заключителна научната конференция „Науката в служба на обществото”, в рамките на инициативата „Месец на науката - Варна 2013”

27 септември 2013 г.: Научната конференция „Културното наследство на Варна”

6 юни 2013 година: Отчетно-изборното събрание на Съюза на учените – Варна

16 май 2013 година: Кръгла маса на тема: "Космични стандарти в шедьоврите от Варненския некропол"