Предстоящи събития и новини

6 юли 2024 г.: Конференция по вътрешни болести в Медицински университет – Варна
     Конференция по вътрешни болести, организирана от Факултета по медицина на МУ – Варна и Клуба по интереси „Вътрешни болести“ към Съюза на учените – Варна, се проведе на 5 и 6 юли 2024 г. в 1-ва аудитория на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Близо 100 лекари и студенти посетиха форума. Негови гости бяха проф. д-р Лиляна Тута – зам.-ректор по международните връзки, и проф. Дойна Тофолеан – декан на Факултета по медицина на Университета Овидиус, Констанца, Румъния, заедно с техни сътрудници. С приветствия към участниците в конференцията се обърнаха проф. д-р Димитър Райков – ректор на МУ – Варна, проф. Тодорка Костадинова – директор на Дирекция „Проекти и акредитация“, проф. д-р Виолета Йотова – зам.-ректор „Научна дейност“ на МУ – Варна и председател на УС на Съюза на учените – Варна, и проф. д-р Зорница Златарова – председател на секция „Медицина и дентална медицина“ към Съюза на учените – Варна.
     През двата дни на конференцията се представиха доклади, които отразяваха актуални проблеми и показаха интересни казуси от всички дялове на вътрешната медицина. Утвърдени и млади преподаватели в МУ – Варна презентираха възможностите за съвременна диагностика и лечение, с които разполагат клиниките по вътрешни болести на университета и на УМБАЛ „Св. Марина“. Обмяната на информация с чуждестранните лектори показа перспективите за бъдещи съвместни проекти и научни търсения в областта на вътрешните болести. Високото научно ниво на презентациите, интересните и ползотворни дискусии бяха високо оценени от всички участници в конференцията, които пожелаха форумът да е само успешно начало на бъдещи научни събития. Това допълнително ще издигне авторитета на МУ – Варна като център на научно-практически иновации в областта на вътрешните болести.

20 юни 2024 г.: Съюзът на учените – Варна отчете дейността си за 2023 г. на Общо събрание

:: Фотогалерия ::

     Съюзът на учените – Варна (СУВ) отчете дейността си за 2023 г. на Общо събрание, което се проведе на 20.06.2024 г. Беше приет и отчетът на Контролния съвет на СУВ. Председателят на Управителния съвет проф. д-р Виолета Йотова, д. м. н. представи пред съюзните членове работата на организацията, протекла в духа и рамките на приетата мандатна програма за периода 2022 – 2026 г. Отчетено бе, че в момента СУВ обединява 318 учени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономически науки”, „Технически науки”, „Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология”.
     Проф. Йотова подчерта, че всички планирани научни форуми за 2023 г. са проведени успешно. 14-ото издание на научната конференция за откриване на традиционния Месец на науката с утвърденото название „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” през септември 2023 г. отново е предизвикало голям интерес. За четвърти път домакин на форума с международно участие е бил Планетариумът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. На присъстващите в звездната зала са представени около 20 пленарни доклада, които са издадени в сборника на СУВ „Културното наследство на Варна и Черноморския регион“.
     По традиция през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители е проведена 27-та заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в служба на обществото – 2023”. Форумът е организиран съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Института по рибни ресурси, Института по океанология „Фритьоф Нансен” и Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН. Проф. Йотова подчерта, че за участие в конференцията, както всяка година, са постъпили над 150 пленарни доклада. Връчени са и традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна. С грамоти са отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – по случай 75-годишнината на катедра и специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна. Със званието „почетен член“ е удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д. м. н. от Медицински университет – Варна.
     В отчета беше подчертано, че съюзът от години се стреми да създава среда за единение на варненските учени. Той предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит на академичния и научен потенциал в града, развива се и надгражда дейността си, превръщайки се в осезаем член на научно-общественото пространство в страната, от особена значимост за кариерното израстване на младите учени. Отчетено бе, че през 2023 г. СУВ е продължил стремежа си към по-високо качество на научните публикации в изданията „Известия на Съюз на учените – Варна“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.
     Въпреки здравните, икономическите и политически трусове, въпреки кризата с войната в Украйна, съществената подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури, както и на широката общественост към СУВ е продължила, а оперативната му дейност успешно се реализира в хибридна среда (дистанционно и присъствено). Съюзът на учените – Варна продължава да е водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за развитие на икономиката, здравеопазването и туризма на Варненския регион, за цялостния просперитет и здраве на неговите жители. Той съдейства за организиране и провеждане на научни прояви и активно подкрепя научната общност във Варна и региона.
     СУВ продължава усилията за привличане и задържане на млади учени в страната чрез целенасочени прояви като Конкурса за високи научни постижения. Създаден и утвърден е статут на „Награда на СУВ“, както и публично достъпни правила за оценка на кандидатите. За първи път е връчена наградата и носител на отличието е проф. д-р Диана Иванова, д.б.н. от Медицински университет – Варна, Факултет по фармация, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Конкурсът е продължение на стремежа на СУВ към мотивация и насърчаване на успешните научни изследвания, зелените и други иновации и модерните технологии, поддържане на конкурентоспособност, привличане и задържане както на утвърдените, така и на младите учени в страната. Целта му е да се стимулират учените и изследователите на територията на гр. Варна за върхови научноизследователски постижения и за разгръщане на творческия им потенциал.
     Общото събрание попълни състава на Управителния съвет на СУВ, като избра за негов член доц. д-р Събка Пашова – председател на секция „Икономически науки“, преподавател в катедра „Стокознание“ на Икономически университет – Варна.
     На заключителната конференция в Месеца на науката през октомври тази година отново ще бъдат връчени традиционните годишни награди на СУВ, чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. По предложение на секция „Икономически науки“ с грамота и златна значка ще бъде отличен проф. д-р Павел Петров – председател на Контролния съвет на СУВ и дългогодишен активен член на организацията, а грамота ще получи проф. д-р Теодорина Турлакова, която активно работи за развитието на младите учени в областта на аграрната икономика.:: Фотогалерия ::

23 май 2024 г.: Покана към всички членове на сдружението за Отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА, което ще се проведе на 20 юни 2024 г. 15:00 часа, I Аудитория – МУ-Варна, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Съюза на учените - Варна за 2023 г. /чл. 24 (1) к/.
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2023 г. /чл. 38. (1)/.
  3. Приемане на ГФО за 2023 г.
  4. Приемане на бюджет за 2024 г. /чл. 24 (1) з/.
  5. Други.
При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място.

23 май 2024 г.: Награди „Варна“ за наука и висше образование за 2024 г.

:: Фотогалерия ::

   21 личности и колективи с ярки постижения в сферата на науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2024 г. По традиция отличията бяха връчени в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна на 23 май 2024 г.
   Номинациите, които подкрети Съюз на учените – Варна, бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.
   Носителите на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование са:
   I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
   ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Светослав Георгиев, д.м. – за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инвазивната кардиология, създаването и ръководството на Клиниката по интервенционална кардиология към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
   КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Образователен проект „Обучение на курсанти в специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили”, колектив на: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Военномедицинска академия, във връзка с успешното завършване на първия випуск „Военни лекари“ през декември 2023 г., флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н.
   II. ПРИРОДНИ НАУКИ
   ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: доц. д-р Иво Веселинов Йоцов за издадената монография „ИКОНОМИЧЕСКИ ВОЙНИ: Теория и практика през XX и XXI век“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
   КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Екипът на катедра „Информатика“ в Икономически университет – Варна с ръководител проф. д-р Юлиан Василев за създаването на първата в България бакалавърска специалност „Data Science“.
   III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
   ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д.н. Румен Стаматов за цялостен принос и значими постижения в учебната, научноизследователската и практическата работа за развитието на позитивното образование, социалните и образователните способности на учениците и успешно изграждане на позитивна училищна култура по проект „Позитивното образование в училище“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.
   КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Авторски колектив Яни Янев и д-р Светлозар Попов за значими постижения в изследването на исторически аспекти на договорното и международното публично право – основа на иновативен авторски подход за обучение на студенти по право и монографичния им труд „Договорното начало в българската държавност V – VII век“.
   IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
   КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. Мирослав Цветков за изпълнението на проект „Сателитно наблюдение, моделиране и симулации на движението и разпространението на замърсяването „Нова Каховка“ в интерес на екологичната безопасност и националната сигурност на Република България“.
:: Фотогалерия ::

22 май 2024 г.: Десета международна конференция на младите учени – Пловдив 2024 ще се проведе на 20–23 юни 2024 г. в хибриден формат :: Покана ::
Срокът за изпращане на заявки за участие в конференцията и кратко резюме е до 31.05.2024 г.
Пълният текст на докладите трябва да се изпрати до 15 юли 2024 г.
Подробна информация за конференцията може да намерите на следния адрес: https://usb-young-scientists.org/
За регистрация:  https://usb-young-scientists.org/conf2024/
За допълнителни въпроси:  info@usb-young-scientists.org

21 май 2024 г.:


28 март 2024 г.: Конференция "Време е за Update". Икономически университет – Варна, зала Аула, от 10:00 ч. на 28.03.2024. Вход свободен. :: Програма ::15 март 2024 г.:
     Председателят на УС на СУВ проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е избрана за зам.-ректор на Медицински университет – Варна, с ресор „Научна дейност“.


     Председателят на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна, проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е избрана за зам.-ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с ресор „Научна дейност“. Тя ще ръководи, контролира, координира и отговаря за планирането и организацията на всички дейности, свързани с научноизследователската работа, иновациите и транслационната медицина в университета. Тя ще бъде в екипа на новия ректор проф. д-р Димитър Райков през мандат 2024 – 2028 година. Във функциите на проф. Йотова ще бъде и контрол на дейността на Научноизследователския институт.


     Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е завършила медицина във ВМИ – Варна, през 1988 г. като отличник на випуска. От 1991 г. е асистент в Катедрата по педиатрия. Има придобити специалности: педиатрия (1995 г.); ендокринология и болести на обмяната в детска възраст (1999 г.); квалификация по здравен мениджмънт (2004 г.). От 2011 г. е председател на Държавната комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната. През 2002 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор" на тема „Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши". През 2012 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на науките" на тема: "Общо и абдоминално затлъстяване – пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил от детска възраст"През 2007 г. се хабилитира като доцент, а през 2013 г. – като професор по педиатрия.
     От 2011 г. проф. Йотова е секретар на Комитета за следдипломна квалификация на ESPE, а от 2016 г. – негов председател (https://www.eurospe.org/media/1579/about-the-clinical-fellowship-v2.pdf). Тя е член-съосновател на Инициативата за глобална детска ендокринология и диабет (GPED), председател на Комисията по качество на Факултета по медицина и ръководител на Направление „Педиатрия" в УМБАЛ „Св. Марина". Проф. Йотова е главен изследовател за МУ – Варна на два големи европейски проекта – ToyBox (www.toybox-study.eu) и Feel4Diabetes (www.feel4diabetes-study.eu), както и представител на България в акцията COST BM1303 A systematic elucidation of differences of sex development, DSD (http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1303). Тя е член на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия", „Наука Ендокринология" и „Известия на Съюза на учените Варна". Проф. Виолета Йотова е активен общественик и работи по много инициативи заедно с местни и пациентски структури (Говорно развитие на децата в детските ясли; „Аз успявам" – проект за борба с детското затлъстяване, Програма за подкрепа на деца с диабет и редки заболявания в детските градини и училище (съвместно с Община Варна); проект за предотвратяване и лечение на адренални кризи, семинари за популяризиране на редките болести и др.). От 2015 г. е ръководител на ЦИТАТ-Д (Център за иновативни терапии и авангардни технологии при диабет към УМБАЛ „Света Марина") и гл. изследовател по SWEET проект, както и представител в международните регистри i-DSD, i-CAH и i-Turner. От 2016 г. тя е директор на Варненския експертен център по редки ендокринни болести и съпредседател на Работната група по образование и обучение към Европейската ендокринна мрежа ENDO-ERN  (https://endo-ern.eu/).
     За заслугите й към детското здравеопазване и приноса за реализирането на дарителската кампания „Българската Коледа“ проф. д-р Виолета Йотова е удостоена с Почетен знак на Президента на Република България.

28 февруари 2024 г.:Архив на новините

Архив на новините 2023 г.

Архив на новините 2022 г.

Архив на новините 2021 г.

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.