Предстоящи събития и новини

26 септември 2023 г.: Конференция „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2023“, ще се проведе от 10 часа на 29 септември 2023 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“) :: Програма на конференцията ::

14 септември 2023 г.: УС на Съюз на учените – Варна (СУВ) обявява конкурс за високи постижения на варненски учени през последните 5 години :: Съобщение ::

14 септември 2023 г.: "Месец на науката" - Варна 2023, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Съобщение ::

23 август 2023 г.: "Месец на науката" - Варна 2023, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А/Заявка за участие: (.docx) :: Изисквания за оформление на докладите ::

7 юли 2023 г.: Проф. д.б.н. Диана Петкова беше преизбрана за председател на УС на Съюза на учените в България
     Проф. д.б.н. Диана Петкова беше преизбрана за председател на УС на Съюза на учените в България за мандат 2023 – 2027 г. на отчетно-изборното събрание на Общото събрание на пълномощниците, провело се на 6.07.2023 г. в Големия салон на БАН – София.
     На форума беше отчетена дейността на СУБ за мандат 2018 – 2022 г. Бяха избрани също нови Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика и Комисия за високи научни постижения.
     Проф. д-р Теодора Бакърджиева – член на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна, отново беше избрана в Управителния съвет на Съюза на учените в България.
     Представители на Съюз на учените – Варна в отчетно-изборното събрание на Общото събрание на пълномощниците бяха проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.; доц. д-р Събка Пашова и ас. д-р Мария Петрова.

6 юли 2023 г.: Златен плакет на БАН получи Институтът по океанология "Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна
     Почетен Златен плакет на Българската академия на науките получи Институтът по океанология "Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна. Високото отличие е присъдено за значителните постижения в изследването, опазването и устойчивото използване на Черно море и неговите ресурси, и по повод 50 години от основаването му.
     Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи плакета на директора на института доц. Николай Вълчев. Тържественото честване се състоя в зала "Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.
     По време на събитието доц. Николай Вълчев представи работата на Института по океанология в три основни посоки на развитие – традиции, иновации и образование. Той изтъкна водещите постижения в ранните етапи от историята, съвременните предизвикателства пред морската наука и как учените ги посрещат. Доц. Вълчев акцентира и върху активната просветителска дейност за повишаване на грамотността на младото поколение по отношение на океаните и моретата.
     Повече от 50 проекта са реализирани през последните 5 години – подчерта доц. Вълчев и разказа за сътрудничеството с български и международни организации, както и за научните мрежи, с които си партнират учените.
     Във фоайето на БАН е подредена постерна изложба, която показва историята и постиженията на Института през годините. Тя може да бъде разгледана до 18 юли.
     По случай 50-годишният юбилей на Института по океанология към БАН на 11.07.2023 г. от 14.00 ч. в зала „Европа“ на ФКЦ – Варна, ще се състои научна беседа, в рамките на която ще бъдат изнесени две лекции и ще се прожектира филмът „Наука за морето“.16 юни 2023 г.: Съюзът на учените – Варна отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание
     Съюзът на учените – Варна (СУВ) отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание, което се проведе на 15.06.2023 г. Беше приет и отчетът на Контролния съвет на СУВ. Председателят на Управителния съвет проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. представи пред съюзните членове работата на организацията, протекла в духа и рамките на приетата мандатна програма за периода 2022 – 2026 г. Тя отбеляза отпечатването на юбилейна книга за съюза, написана от доц. Масис Хаджолян и проф. Маргарита Бъчварова „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.”. В над 100 страници и снимки изданието събира 70 години упорит труд за издигане авторитета на науката и научните работници във Варна за периода 1950 – 2020 г. Достойно място в нея е отредено както на съюзното развитие, така и на множеството научни деятели от Варна, вложили усилия в успеха на организацията.
     Отчетено бе, че през годината са приети 23-ма нови членове. В момента СУВ обединява 311 учени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономически науки”, „Технически науки”, „Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология”.
     Всички планирани научни форуми за 2022 г. са проведени успешно и многократно надвишават тези от 2019 г. – последната предпандемична година. 12-ото издание на научната конференция за откриване на традиционния Месец на науката – вече с утвърденото название „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, през септември 2022 г. отново привлече масово участие и интерес. Докладите на участниците са отпечатани в сборника „Културното наследство на Варна” и предстои да бъдат поместени на сайта на съюза.
     По традиция през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители се проведе заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в служба на обществото – 2022”. Форумът беше организиран съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Института по рибни ресурси, Института по океанология „Фритьоф Нансен” и Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН. Проф. Йотова изтъкна факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада. Връчени бяха и традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.
     В отчета беше подчертано, че Съюзът на учените – Варна е успял да запази по време на COVID-19 пандемията и да разшири след нея своята разнообразна дейност в регионален, национален и международен мащаб, като е проверил и актуализирал състава си. Организацията предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит на академичния и научен потенциал в града, развива се и надгражда дейността си, превръщайки се в осезаем член на научно-общественото пространство в страната, от особена значимост за кариерното израстване на младите учени.
     Отчетено бе, че през 2022 г. СУВ е продължил стремежа си към по-високо качество на научните публикации в изданията „Известия на Съюз на учените – Варна“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.
     Въпреки здравните, икономическите и политически трусове, въпреки кризата с войната в Украйна и украинските бежанци, съществената подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури, както и на широката общественост към СУВ продължи, а оперативната му дейност успешно се реализира в хибридна среда (дистанционно и присъствено). Съюзът на учените – Варна продължава да е водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за развитие на икономиката, здравеопазването и туризма на Варненския регион, за цялостния просперитет и здраве на неговите жители. Той съдейства за организиране и провеждане на научни прояви и активно подкрепя научната общност във Варна и региона.
     СУВ ще продължи усилията за привличане и задържане на млади учени в страната чрез целенасочени прояви като Конкурс за високи научни постижения. УС на СУВ потвърди решението си за обявяване на Конкурс за високи постижения на варненски учени в последните 3 години – „Награда на СУВ“, която да се връчва веднъж годишно на 2-ма най-добре представили се в конкурса учени-съюзни членове от различни секции (научни сфери). Първият конкурс ще се проведе през 2023 г.
     На заключителната конференция в Месеца на науката през октомври тази година ще бъдат връчени и традиционните годишни награди на СУВ, чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. С грамоти ще бъдат отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – по случай 75-годишнината на катедра и специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна. Със званието „почетен член“ ще бъде удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна.
     Научните издания на СУВ са „Известия на СУВ“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.8 юни 2023 г.: Покана към всички членове на сдружението за Отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА, което ще се проведе на 15 юни 2023 г. 15:00 часа, I Аудитория – МУ-Варна, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Съюза на учените - Варна за 2022 г. /чл. 24 (1) к/.
  2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г. /чл. 38. (1)/.
  3. Приемане на ГФО за 2022 г.
  4. Приемане на бюджет за 2023 г. /чл. 24 (1) з/.
  5. Други.
При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място.

2 юни 2023 г.: Уважаеми колеги,
Организаторите на XIV Научна конференция с международно участие, посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" при Икономически университет – Варна, Ви канят да се включите във форума. Конференцията предоставя възможност за дискусии, сътрудничество и интелектуален обмен за всички, които се интересуват от изследванията или практиката в областта на стокознанието.
Тематичните направления са:
- Стоковедната наука в съвременното общество;
- Управление на качеството и безопасността на стоките;
- Иновации и конкурентоспособност;
- Устойчиво развитие и потребление;
- Защита на потребителите.
Конференцията ще се проведе в присъствена форма в Икономически университет – Варна на 20 октомври 2023 г.
По-важни срокове:
- до 15.06.2023 г. – регистрация и резюме на доклада;
- до 15.08.2023 г. – изпращане на пълния текст на доклада с документ за платена такса.
Заявка за участие и шаблон на научните доклади ще намерите тук: https://www.ue-varna.bg/bg/news/xiv-nauchna-konferentsia-stokoznanie-traditsii-i-perspektivi/2231
За подробна информация по въпросите за участие, организацията и провеждането на конференцията можете да пишете на: stok@ue-varna.bg

2 юни 2023 г.: Престижното рецензирано научно списание Coatings публикува статия на доц. д-р Събка Пашова – председател на секция „Икономически науки“ в Съюз на учените – Варна
Статията „Приложение на растителни восъци в ядливи покрития“ на доц. д-р Събка Пашова – ръководител на катедра „Стокознание“ в Икономически университет – Варна и председател на секция „Икономически науки“ в Съюз на учените – Варна, е публикувана в престижното рецензирано научно списание Coatings (MDPI) като част от специалното издание „Усъвършенствани покрития и филми за опаковане и съхранение на храни“. Тя е налична онлайн: https://www.mdpi.com/2079-6412/13/5/911 , както и в PDF версия: https://www.mdpi.com/2079-6412/13/5/911/pdf .

24 май 2023 г.:


22 май 2023 г.: Награди „Варна“ за наука и висше образование за 2023 г.
31 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2023 г. По традиция отличията бяха връчени в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна на 22 май 2023 г.
Номинациите, които подкрети Съюз на учените – Варна, бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.
Носителите на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Златислав Стоянов, дмн – за цялостен принос в образователната, научноизследователската и обществена дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарни науки и здравеопазването.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов, дм – във връзка с 80-годишния юбилей и за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и здравните грижи.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров – за издадената му монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител доц. д-р Елица Петрова-Павлова – за изпълнението на проект „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Евгени Станимиров (ректор на Икономически университет – Варна) – за изключителен принос в научните изследвания и развитието на университетското образование и неговите перспективи. За издадените му книги „Многомерна стратегия за вашия бизнес” и „Белите петна в бизнеса“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Авторски колектив от ИУ – Варна с ръководител проф. д-р Стоян Маринов – за монографичния труд на тема „Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация“, публикуван на английски език в издателство Кеймбридж – Великобритания.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р инж. Тодор Ганчев – за ключовата му роля при създаването на нови специалности в областта на изкуствения интелект, по които Технически университет – Варна обучава инженерни кадри за регионалната индустрия.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров (началник на ВВМУ) – за изпълнение на проект „Научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан.

20 февруари 2023 г.: Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г. на Министерството на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката. :: Регламент (.pdf) :: Общи изисквания (.docx) :: Формуляр (.docx) ::

10 февруари 2023 г.:


7 февруари 2023 г.:


ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на Съюз на учените – Варна


     Съюзът на учените – Варна категорично заявява, че името на организацията е неправомерно замесено в провеждането на научна конференция на тема „Търсеният мир в съвременния свят“ на 7.02.2023 г. Управителният съвет на Съюза на учените – Варна не е обсъждал организирането на такъв форум и не е давал разрешение за провеждането му.
     Припомняме, че Съюзът на учените – Варна е самостоятелно юридическо лице, независима, доброволна, демократична, обществена творческо-професионална организация на български и чуждестранни учени, която подкрепя науката и нейния възход. Ние работим за превръщането на Съюза в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от научните организации на БАН, висшите училища и университети, както и от други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. В тази връзка имаме амбицията да бъдем модел на неправителствена, неполитическа и непартийна обществена организация.
     Подчертаваме, че категорично се разграничаваме от гореспоменатата конференция и се надяваме този случай, в който сме въвлечени без наше съгласие, да не се повтаря.

     от името на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна,
     проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. – председател

24 януари 2023 г.: Научна конференция (25–27 май 2023 г.), посветена на 120 години музейно дело в град Плевен: „МУЗЕИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ“. :: ПОКАНА :: ЗАЯВКА (.doc) ::


Архив на новините

Архив на новините 2022 г.

Архив на новините 2021 г.

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.