Предстоящи събития и новини

29 октомври 2022 г.: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол” 2-4 Ноември 2022 г.. Преди половин век започва проучването на Варненския халколитен некропол. По този повод Регионален Исторически музей – Варна с подкрепата на Община Варна организира от 2 до 4 ноември 2022 г. конференция „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол“. Темите, които ще бъдат дискутирани, са посветени на проблемите на каменномедната епоха в Западното Черноморие и съседните райони, появата и развитието на ранната металургия, особености на погребалните практики, възникването на властовите институции и социалната структура през халколита. Заседанията ще се проведат на 3 ноември в залата на Градската художествена галерия от 8:30 до 18:00 ч. :: ПРОГРАМА :: РЕЗЮМЕТА ::

28 октомври 2022 г.: Заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Фотогалерия ::

26-ата заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото – 2022” на Съюза на учените – Варна (СУВ), се проведе на 28 октомври 2022 г. Съорганизатори на форума по традиция са Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
Официалното откриване на форума се състоя в сградата на Медицински университет – Варна. Председателят на Управителния съвет на организацията проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. изрази удовлетворение от факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада и обяви поздравителните адреси от кмета на Община Варна Иван Портних, председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова. Сред официалните гости беше зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев – член на Организационния комитет на конференцията, който се обърна към участниците от името на кмета, засвидетелства подкрепата на общинската администрация към дейността на СУВ и пожела ползотворна работа на форума.
В началото на събитието проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. връчи традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.
Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, бе отличена за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Проф. д-р Маргарита Бъчварова беше удостоена със златна съюзна значка за активна дейност в СУВ. Със златна значка и званието „почетен член на Съюз на учените – Варна“ за активна дейност и по случай неговата 90-годишнина бе награден доц. д-р Масис Хаджолян. Двамата учени са автори на юбилейното издание „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.“, отпечатано по случай 70-годишнината от създаването на организацията.
Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, беше удостоен със званието „почетен член на Съюза на учените – Варна“ за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието и утвърждаването на престижа на съюза.
Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ към Българската академия на науките получи грамота за значими научни успехи и по случай 45 години от създаването му.
Институтът по рибни ресурси към Селскостопанската академия беше отличен за научни успехи и по случай 90 години от началото на функционирането му.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, получи награда за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Висшето военонморско училище „Н. Й. Вапцаров“ беше удостоено с грамота за значими научни успехи и по случай 140 години от създаването му.
Икономически университет – Варна беше отличен за значими научни успехи и по случай 100 години от създаването му.
Технически университет – Варна получи грамота за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи награда за значими научни успехи и по случай 30 години от създаването му.
Съюзът на учените в България беше удостоен със златна съюзна значка за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Работата на конференцията продължи с презентацията на два пленарни доклада: "Залмоксис – тракийският бог от североизточните български земи и посветените му скални светилища и техните наследници – най-ранните скални манастири на Балканите" на проф. д.и.н. Георги Атанасов и „Македонският въпрос – минало и настояще“ на доц. д-р Слави Славов.
В рамките на традиционния форум „Науката в полза на обществото – 2022“, организиран от Съюза на учените – Варна, в същия ден се проведоха заседанията на секциите „Медицина и дентална медицина” с ръководител проф. д-р Зорница Златарова (Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна), „Икономически науки” с ръководител доц. д-р Събка Пашова (Икономически университет – Варна), „Технически науки” с ръководител д-р Любомир Камбуров (Технически университет – Варна), „Морски науки и технологии” с ръководител доц. д-р Желязко Николов (ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"), „Океанология” с ръководител доц. д-р Преслав Пеев (Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН), „Социални и правни науки” с ръководител ас. Мария Петрова (ВСУ "Черноризец Храбър"). Изнесените пленарни доклади ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“. Изданията на Съюза на учените – Варна са включени в Националния референтен списък на НАЦИД.

28 октомври 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Програма :: ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (.docx) :: ВАЖНО! Фактури ще бъдат издавани при спазването на условията, посочени във формуляра и не по-късно от 30 ноември!

30 септември 2022 г.: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Откриване на 30.09.2022 г. 10:00 ч. в Планетариум на Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“ :: ПРОГРАМА ::

21 септември 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Второ съобщение ::

13 септември 2022 г.: Международно висше бизнес училище организира XVIII Международна научна конференция "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КРЪГОВА ИКОНОМИКА, КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗЕЛЕН ПРЕХОД", която ще се проведе на 19 – 20 май 2023 г. в Център за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище, ул. „Винсент ван Гог“, 7, София. :: Покана ::

2 септември 2022 г.: Кръгла маса "Археологическите резервати: актуално състояние и модели на управление. Културното наследство - един нерешен национален проблем" ще се състои на 08.09.2022 г. от 13:30 ч. в УСК 3 (Учебно спортен комплекс зала 3) на ВСУ. :: Покана ::

23 август 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А/Заявка за участие: (.docx) (.pdf) :: Изисквания за оформление на докладите ::

8 юли 2022 г.: 90 години Институт по рибни ресурси с Аквариум - Варна :: Програма за 15 юли 2022 ::

23 юни 2022 г.: Научна конференция на ВВВУ "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия :: Покана :: Сайт на конференцията ::

21 юни 2022 г.: Проведе се отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА във II-ра Аудитория на МУ-Варна на 21 юни 2022 г. :: Дневен ред :: Отчет за дейността за 2021 г. :: Финансов отчет за 2021 г. :: Проект за мандатна програма 2022-2026 :: Доклад на КС за 2021 г. ::10 юни 2022 г.: Покана към всички членове на сдружението за Отчетно събрание на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА, което ще се проведе на 21 юни 2022 г. 15:00 часа, II Аудитория – МУ-Варна :: Дневен ред :: Отчет за дейността за 2021 г. :: Финансов отчет за 2021 г. :: Проект за мандатна програма 2022-2026 :: Доклад на КС за 2021 г. :: При липса на кворум събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място. Молим за вашето присъствие.

1-2 юни 2022 г.: Конференция на тема "ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА" ще се проведе на 01 и 02 юни 2022 г. в Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", курорт "Св. Св. Константин и Елена", Варна. Начален час на регистрация от 09.30 ч. на 01.06.2022 г. Участието е отворено. :: Програмата на конференцията ::

30 май 2022 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет на 30.05.2022 г. (пон.) от 16:00 ч. в платформата Google meet: https://meet.google.com/snb-cjrj-rdd

06 април 2022 г.: 12-то издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" на L’Oreal и ЮНЕСКО в България приема кандидатурите за участие на жените учени, заинтересовани от програмата. Крайният срок за подаването им е 30-ти април. Програмата стимулира талантливи български жени учени в сферата на природните науки, предизвиквайки ги да докажат своя научен потенциал чрез разработване и кандидатстване с авторски проект. На финала на конкурса три дами ще бъдат отличени със стипендии от по 5000 евро. За повече информация за програмата и критериите за кандидатстване можете да посетите официалната страница на конкурса: https://www.zajenitevnaukata.bg/, или да се свържете с организаторите на тел. 02/ 818 70 10.

28 март 2022 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет на 28.03.2022 г. (пон.) от 13:00 ч. в платформата Google meet: https://meet.google.com/vmw-fzwb-bsh

26 март 2022 г.: Филиалът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате в Национална научна конференция на тема: "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО", посветена на 60-годишнината от основаването на Учителския институт в Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 3-4 ноември 2022 г., Филиал – Смолян (онлайн). Официален език на форума: български език. ВАЖНИ СРОКОВЕ: 31 юли 2022 г. – Подаване на Заявка за участие. 15 септември 2022 г. – Превод на такса правоучастие. 1 октомври 2022 г. – Подаване на окончателния текст за публикуване и сканирано копие на платежен документ за платена такса правоучастие. ТИПОЛОГИЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО: Презентация на доклад – 15 мин.; Презентация на постер – 5 мин. :: Покана :: Заявка за участие (.doc) ::

23 март 2022 г.: Онлайн заседание на Управителния съвет на 23.03.22 г. (сряда) от 14:00 ч. в платформата Google meet: https://meet.google.com/vmw-fzwb-bsh

18 март 2022 г.: Международен "Семинар по екология – 2022" (29–30 септември 2022 г.). Съорганизатор: секция "Биология" към СУБ. Семинарът ще се проведе онлайн. :: Покана :: Заявка за участие (.doc) ::


Архив на новините

Архив на новините 2021 г.

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.