Предстоящи събития и новини

20 февруари 2023 г.: Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г. на Министерството на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката. :: Регламент (.pdf) :: Общи изисквания (.docx) :: Формуляр (.docx) ::

10 февруари 2023 г.:


7 февруари 2023 г.:


ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на Съюз на учените – Варна


     Съюзът на учените – Варна категорично заявява, че името на организацията е неправомерно замесено в провеждането на научна конференция на тема „Търсеният мир в съвременния свят“ на 7.02.2023 г. Управителният съвет на Съюза на учените – Варна не е обсъждал организирането на такъв форум и не е давал разрешение за провеждането му.
     Припомняме, че Съюзът на учените – Варна е самостоятелно юридическо лице, независима, доброволна, демократична, обществена творческо-професионална организация на български и чуждестранни учени, която подкрепя науката и нейния възход. Ние работим за превръщането на Съюза в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от научните организации на БАН, висшите училища и университети, както и от други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. В тази връзка имаме амбицията да бъдем модел на неправителствена, неполитическа и непартийна обществена организация.
     Подчертаваме, че категорично се разграничаваме от гореспоменатата конференция и се надяваме този случай, в който сме въвлечени без наше съгласие, да не се повтаря.

     от името на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна,
     проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. – председател

24 януари 2023 г.: Научна конференция (25–27 май 2023 г.), посветена на 120 години музейно дело в град Плевен: „МУЗЕИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ“. :: ПОКАНА :: ЗАЯВКА (.doc) ::


Архив на новините

Архив на новините 2022 г.

Архив на новините 2021 г.

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.